Opis alternatywny uzytkownicy/filharmonia@nfinity.pl/DSC_0939 copy 1.JPG

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze ogłasza nabór na stanowisko:
 
Pracownik techniczny, konserwator – obsługa widza i sceny
 
1) Główne obowiązki:
-  Obsługa sceny podczas prób i koncertów odbywających się w Filharmonii oraz koncertów wyjazdowych,
- Przygotowanie odpowiedniego sprzętu technicznego, załadunek i wyładunek sprzętu oraz instrumentów muzycznych,
- Obsługa widza w czasie koncertów, m.in. czynności biletera,
- Obsługa urządzeń technicznych,
- Usuwanie bieżących usterek oraz drobne naprawy sprzętu i instalacji znajdujących się w budynku Filharmonii,
 
2) Wymagania konieczne:
- wykształcenie min. średnie,
- zaangażowanie w wykonywaną pracę,
- bardzo dobra organizacja pracy, zdyscyplinowanie, systematyczność,
- komunikatywność,
- umiejętność pracy pod presją czasu,
- wysoka kultura osobista,
 
3) Wymagania pożądane:
- prawo jazdy kategorii B,
- doświadczenie pracy w instytucji kultury,
 
4) Oferujemy:
- umowę o pracę (pełny etat),
- bardzo ciekawą i odpowiedzialna pracę,
- możliwość rozwoju zawodowego,
- przyjazne środowisko pracy.
 
5) Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny oraz informacje (w formie CV), o których mowa w art. 22 z indeksem 1 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 ze        zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego     zatrudnienia.
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
- kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 
6) Miejsce i termin złożenia dokumentów:
- Dokumenty z dopiskiem „rekrutacja/pracownik techniczny” proszę składać do dnia 26.02.2018 r. na adres email: kadry@filharmonia.jgora.pl, lub w wersji papierowej na adres: Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 60, 58-500 Jelenia Góra,
- w przypadku wysyłania dokumentów pocztą decyduje data stempla pocztowego, w przypadku wysyłania emailem lub osobistego dostarczenia dokumentów decyduje data wpływu,
- oferty złożone po terminie zostaną zniszczone,
- osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy,
- osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane,
a oferty zostaną zniszczone.