Opis alternatywny Aktualnosci/DSC_1420 copy 1.JPG

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze ogłasza nabór na stanowisko:
Pracownik techniczny, konserwator – obsługa widza i sceny

1) Główne obowiązki:
- Obsługa sceny podczas prób i koncertów odbywających się w Filharmonii oraz koncertów wyjazdowych,
- Przygotowanie odpowiedniego sprzętu technicznego, załadunek i wyładunek sprzętu oraz instrumentów muzycznych,
- Obsługa widza w czasie koncertów, m.in. czynności biletera,
- Obsługa urządzeń technicznych,
- Usuwanie bieżących usterek oraz drobne naprawy sprzętu i instalacji znajdujących się w budynku Filharmonii,

2) Wymagania konieczne:
- wykształcenie min. średnie,
- zaangażowanie w wykonywaną pracę,
- bardzo dobra organizacja pracy, zdyscyplinowanie, systematyczność,
- komunikatywność,
- umiejętność pracy pod presją czasu,
- wysoka kultura osobista,

3) Wymagania pożądane:
- prawo jazdy kategorii B,
- doświadczenie pracy w instytucji kultury,

4) Oferujemy:
- umowę o pracę (pełny etat),
- bardzo ciekawą i odpowiedzialna pracę,
- możliwość rozwoju zawodowego,
- przyjazne środowisko pracy.

5) Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny oraz informacje (w formie CV),
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
- kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

6) Miejsce i termin złożenia dokumentów:
- Dokumenty z dopiskiem „rekrutacja/pracownik techniczny” proszę składać do dnia 18.01.2019 r. na adres email: kadry@filharmonia.jgora.pl, lub w wersji papierowej na adres: Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 60, 58-500 Jelenia Góra,
- w przypadku wysyłania dokumentów pocztą decyduje data stempla pocztowego, w przypadku wysyłania emailem lub osobistego dostarczenia dokumentów decyduje data wpływu,
- oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone,
- oferty złożone po terminie oraz oferty odrzucone zostaną zniszczone, chyba, że osoba składająca ofertę zwróci się o jej zwrot,
- osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone pod względem formalnym, będą powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji do pobrania pod linkiem: dokumenty