Opis alternatywny uzytkownicy/piotr.przybyla@filharmonia.jgora.pl/Filharmoniaa-DJI_0246.jpg

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze ogłasza nabór na stanowisko:
 
Referent w Biurze Koncertowym i Marketingu  
 
1)    Główne obowiązki:
-      administrowanie strony internetowej Filharmonii www.filharmonia.jgora.pl oraz mediów społecznościowych (Facebook, Instagram),
-      obsługa widza w czasie koncertów i innych wydarzeń, m.in. czynności biletera,
-      pozyskiwanie słuchaczy,
-      promocja i reklama Filharmonii w terenie poprzez dystrybucję oferty Filharmonii (afisze, ulotki)
 
2)    Wymagania konieczne:
-      wykształcenie min. średnie,
-      zaangażowanie w wykonywaną pracę,
-      bardzo dobra organizacja pracy, systematyczność,
-      komunikatywność,
-      dyspozycyjność (elastyczne godziny pracy)
-      umiejętność pracy pod presją czasu,
-      wysoka kultura osobista,
-      umiejętność obsługi komputera z pakietem biurowym
 
3)    Wymagania pożądane:
-      prawo jazdy kategorii B,
-      doświadczenie pracy w instytucji kultury
 
4)    Oferujemy:
-      umowę o pracę (pełny etat),
-      bardzo ciekawą i odpowiedzialna pracę,
-      możliwość rozwoju zawodowego,
-      przyjazne środowisko pracy
 
5)    Wymagane dokumenty:
-      list motywacyjny oraz CV
-     oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 
6)    Miejsce i termin złożenia dokumentów:
-      Dokumenty z dopiskiem REKRUTACJA proszę składać do dnia 24.02.2020 r. na adres email: kadry@filharmonia.jgora.pl, lub w wersji papierowej na adres: Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 60, 58-500 Jelenia Góra,
-      w przypadku wysyłania dokumentów pocztą decyduje data stempla pocztowego, w przypadku wysyłania emailem lub osobistego dostarczenia dokumentów decyduje data wpływu,
-      oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone,
-      oferty złożone po terminie oraz oferty odrzucone zostaną zniszczone, chyba, że osoba składająca ofertę zwróci się o jej zwrot,
-      osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone pod względem formalnym, będą powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji do pobrania pod linkiem: dokumenty.