Opis alternatywny Aktualnosci/foto_ogłoszenie.jpg

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze ogłasza nabór na stanowisko:
 
Pracownik administracyjny – specjalista w Biurze Koncertowym i Marketingu  
 
1) Główne obowiązki:
-   administrowanie strony internetowej Filharmonii www.filharmonia.jgora.pl oraz mediów społecznościowych (Facebook, Instagram),
-   obsługa widza w czasie koncertów i innych wydarzeń, m.in. czynności biletera,
-   pozyskiwanie słuchaczy, sponsorów, kontrahentów na wynajmy sali,
-   promocja i reklama Filharmonii w terenie poprzez dystrybucję oferty Filharmonii (afisze, ulotki)
-   koordynacja projektów
 
2) Wymagania konieczne:
-   wykształcenie min. średnie,
-   zaangażowanie w wykonywaną pracę,
-   bardzo dobra organizacja pracy, zdyscyplinowanie, systematyczność,
-   komunikatywność,
-   dyspozycyjność (elastyczne godziny pracy)
-   umiejętność pracy pod presją czasu,
-   wysoka kultura osobista,
-   umiejętność obsługi komputera z pakietem biurowym
 
3) Wymagania pożądane:
-   prawo jazdy kategorii B,
-   doświadczenie pracy w instytucji kultury,
-   znajomość topografii powiatu jeleniogórskiego,
 
4) Oferujemy:
-   umowę o pracę (pełny etat),
-   bardzo ciekawą i odpowiedzialna pracę,
-   możliwość rozwoju zawodowego,
-   przyjazne środowisko pracy
 
5) Wymagane dokumenty:
-   list motywacyjny oraz informacje (w formie CV),
-   oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 
6) Miejsce i termin złożenia dokumentów:
-   Dokumenty z dopiskiem „rekrutacja/pracownik administracyjny” proszę składać do dnia 03.01.2020 r. na adres email: kadry@filharmonia.jgora.pl, lub w wersji papierowej na adres: Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 60, 58-500 Jelenia Góra,
-   w przypadku wysyłania dokumentów pocztą decyduje data stempla pocztowego, w przypadku wysyłania emailem lub osobistego dostarczenia dokumentów decyduje data wpływu,
-   oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone,
-   oferty złożone po terminie oraz oferty odrzucone zostaną zniszczone, chyba, że osoba składająca ofertę zwróci się o jej zwrot,
-   osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone pod względem formalnym, będą powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 
Załącznik: Oświadczenie (Oświadczenie rekrutacja zgoda dane-technika.pdf)