Opis alternatywny Aktualnosci/Opel sprzedaż/Opel_Zafira3.jpg


OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU

Formularz zgłoszeniowy do pobrania

1. Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra ul. Piłsudskiego 60, ogłasza sprzedaż używanego samochodu:
Opel Zafira – Cena wywoławcza 10.000 zł.;

a) Rok produkcji – 2006 rok,
b) Data pierwszej rejestracji – 01.12.2006 roku,
c) Pojemność silnika – 1796 cm3,
d) Silnik benzynowy,
e) Moc silnika – 103kW/140KM,
f) Przebieg – 199143 km,
g) Ilość miejsc – 7 osobowy,
h) Ubezpieczenie OC, NNW ważne do 27.11.2019 roku,
i) Przegląd ważny do 16.11.2019 roku,
j) Podstawowe wyposażenie:
– ABS,
– immobilizer,
– klimatyzacja,
– lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie,
– lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie,
– poduszka powietrzna kierowcy i pasażera,
– poduszki powietrzne boczne,
– radio CD,
– autoalarm, – komplet opon zimowych na felgach stalowych,

2. Samochód można oglądać w siedzibie Sprzedającego w dniach 30.09.2019 r. – 4.10.2019 r. w godzinach od 8:00 do 13:00, od poniedziałku do piątku, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem (75) 75 38 177.

3. Ofertę można złożyć osobiście w sekretariacie Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze ul. Piłsudskiego 60 Jelenia Góra lub przesłać na adres: Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra ul. Piłsudskiego 60, „Oferta na sprzedaż samochodu” nie otwierać przed dniem 4.10.2019 r. do godz. 11:00.

4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 4.10.2019 r. do godziny 11:00.

5. Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

6. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent.

7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

8. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4.10.2019 r. o godzinie 11:15 w siedzibie Sprzedającego.

10. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta z najwyższą ceną.

11. W przypadku, gdy zostanie złożonych kilka ofert z taką samą ceną, Sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty.

12. Do rozstrzygnięcia postępowania wystarczy złożenie tylko jednej oferty.

13. Nabywca jest zobowiązany do podpisania umowy sprzedaży w miejscu i terminie wyznaczonym przez Sprzedającego.

14. Nabywca jest zobowiązany do zapłacenia ceny nabycia w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży na rachunek bankowy Sprzedającego określony w umowie. Datą zapłaty jest data uznania rachunku Sprzedającego.

15. Sprzedający po otrzymaniu zapłaty wystawi fakturę.

16. Wydanie przedmiotu sprzedaży Nabywcy nastąpi protokolarnie po dokonaniu zapłaty ceny nabycia.

17. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia lub unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.

 
Formularz zgłoszeniowy do pobrania