Opis alternatywny Aktualnosci/FilhOstrWciąga/FoW_plakat_mały001.jpg

Program "filharmonia / ostrożnie, wciąga!!!" kierowany jest do maturzystów, ponieważ w naszym rozumieniu to ostatni moment by raz jeszcze spróbować zachęcić ich do skorzystania z oferty filharmonii. To ostatni moment by wypracować pewien stan świadomości. By w sytuacji, gdy już bez szkolnej kurateli będą poszukiwać czegoś dla siebie w ofercie kulturalnej miasta, opierając się na uzyskanym przy pomocy Programu doświadczeniu, zwrócili również uwagę na filharmonię i dokonali świadomego wyboru.

Koncerty dostępne są dla maturzystów, którzy zgłosili się do programu.

Filharmonia uczestniczy w programie "filharmonia / ostrożnie, wciąga!!!" organizowanym przez instytut Muzyki i Tańca ze środków MKiDN
 W ramach programu "Filharmonia/ostrożnie, wciąga!!!" IMiT przygotował bezpłatną aplikację mobilną - Orkiestrownik, nowoczesny przewodnik po muzyce klasycznej. http://www.orkiestrownik.pl/