Opis alternatywny Galerie/Galerie z koncertów/2018.04.20 Ludowe Inspiracje Grecja/komouzytorzy w czasach_mały067.jpg

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze

ogłasza przesłuchanie na stanowisko:

 

muzyk solista I głos w sekcji fagotów z obowiązkiem gry na kontrafagocie

 

 

Przesłuchanie konkursowe wyznacza się na dzień 13.06.2018 roku na godz. 14.00
w siedzibie Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.
 
1. Program przesłuchań:
 
ETAP I
1) W.A. Mozart – Koncert B-Dur KV 191, część pierwsza i druga z kadencjami
2) Utwór o charakterze wirtuozowskim
 
ETAP II
1)  Partie orkiestrowe:
            W.A. Mozart – Uwertura do opery Wesele Figara
            L.v.Beethoven – IV Symfonia B-Dur, część 4.
            P.Czajkowski – VI Symfonia, część pierwsza, do t.13
            N.Rimski-Korsakow – Szecherezada, część druga od t.5 i od t.323
            M. Ravel – Koncert fortepianowy G-Dur, część trzecia, partia obu fagotów, od t.4 nr.14
            O.Respighi – Trittico Botticeliano, część druga nr.20 do nr.22
            M.Ravel – Bolero, od t.41 do nr.3
            D.Szostakowicz – IX symfonia, część czwarta od t.10, część piąta do t.27
            I. Strawiński – Święto wiosny, Introdukcja
           
Filharmonia nie zapewnia akompaniatora.
 
2. Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny oraz CV,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 
3. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
- dokumenty proszę składać do dnia 08.06.2018 r. na adres email: kadry@filharmonia.jgora.pl, lub w wersji papierowej na adres: Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 60, 58-500 Jelenia Góra,
- dokumenty złożone po terminie zostaną zniszczone,
- dokumenty kandydatów, z którymi Filharmonia nie podpisze umowy o pracę, zostaną zniszczone po dwóch tygodniach od zakończenia rekrutacji.