Opis alternatywny Galerie/Galerie z koncertów/2018.01.12 Romantyczni klasycy/romantyczni_klasycy020.jpg

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze ogłasza przesłuchanie na stanowisko:

Koncertmistrz w grupie wiolonczel i kontrabasów z obowiązkiem gry na wiolonczeli

Przesłuchanie konkursowe wyznacza się na dzień 20.11.2019 roku na godz. 13.00

w siedzibie Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.
1. Program przesłuchań:

ETAP I

1) J. S. Bach – Suity – dwie kontrastujące części

2) J. Haydn – Jeden z koncertów do wyboru nr.1 C-Dur, nr2 D-Dur, część pierwsza z kadencją.

3) R. Schumann – koncert wiolonczelowy a-moll op.129 – część pierwsza lub druga i trzecia

    LUB

A.Dvorak – koncert wiolonczelowy h-moll op.104 – dowolna część

ETAP II

1) Partie orkiestrowe:

    Mozart - symfonia 35, 4 część, (t.57-110; 134-181)

    Beethoven - 5 symfonia, 2 część

    Verdi - Messa da Requiem, Offertorium (pierwsze 34 takty)

    Brahms - 2 symfonia, 2 część (pierwsze 15 taktów)

    Strauss - Don Juan (od początku do litery D)

2) Partie solowe: Beethoven - 8 symfonia, 3 część, Trio, głos solowy. Brahms - 2 koncert fortepianowy, 3 część Rossini - Wilhelm Tell, uwertura, wstęp, I głos     Prokofiev - Romeo i Julia, 2 suita, Brat Laurenty (nr,22-24, pierwszy głos)

Filharmonia nie zapewnia akompaniatora.

2. Wymagane dokumenty:

    - list motywacyjny oraz CV,

    - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

3. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

    - dokumenty proszę składać do dnia 18.11.2019 r. na adres email: kadry@filharmonia.jgora.pl, lub w wersji papierowej na adres: Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 60, 58-500 Jelenia Góra,

    - dokumenty złożone po terminie zostaną zniszczone,

    - dokumenty kandydatów, z którymi Filharmonia nie podpisze umowy o pracę, zostaną zniszczone po dwóch tygodniach od zakończenia rekrutacji.

4. Materiały do pobrania:

    - nuty materiałów orkiestrowych dostępne na stronie imslp.org;

    - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wraz z klauzulą informacyjną do pobrania tutaj.