Opis alternatywny Galerie/Orkiestra Sesja/sesja2018006.jpg

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze
ogłasza przesłuchanie na stanowisko
 
 
muzyk solista I głos w grupie altówek,
zastępca głosu prowadzącego grupę altówek
 
 
Przesłuchanie konkursowe wyznacza się na dzień 06.10.2020 roku na godz. 13.00
w siedzibie Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.
 
1.      Program przesłuchań:
 
ETAP I
1) C.Stamitz- Koncert D-dur 1 cz. z kadencją lub F.A.Hoffmeister- Koncert D-dur 1 cz.
    z kadencją
 
2) J.S.Bach- Dwie kontrastujące części z wybranej suity wiolonczelowej
 
3) Utwór dowolny
 
ETAP II
1)  Fragmenty orkiestrowe:
-        Smetana - Uwertura do "Sprzedanej narzeczonej" od początku do taktu 111.
-        Strauss "Don Juan" od początku do 4 taktu przed B, od C do 5 t. przed D, od 14 t. przed W do 16 taktu po X.
-        Shostakovich 5 symfonia, 1 część od nr 15 do nr 17; nr 32 do 5t po nr 38
-        Mendelssohn Scherzo ze "Snu nocy letniej" 
-        Strauss "Don Quixote" 6t. przed nr 15 do 5 t. po nr 16, 10 t. przed nr 30 do 5 t. po 33.
-        Ravel "Moja matka gęś" cz. V od 6 t. przed nr 3 do 3 t. po nr 3.
     
Filharmonia nie zapewnia akompaniatora.
 
2.       Wymagane dokumenty:
-           list motywacyjny oraz CV,
-           oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 
3.       Miejsce i termin złożenia dokumentów:
-           dokumenty proszę składać do dnia 02.10.2020 r. na adres email: kadry@filharmonia.jgora.pl, lub w wersji papierowej na adres: Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 60,
58-500 Jelenia Góra,
-        dokumenty złożone po terminie zostaną zniszczone,
-        dokumenty kandydatów, z którymi Filharmonia nie podpisze umowy o pracę, zostaną zniszczone po dwóch tygodniach od zakończenia rekrutacji.    
 
4.       Materiały do pobrania:
-        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
do celów rekrutacji wraz z klauzulą informacyjną.