Opis alternatywny Galerie/Galerie z koncertów/2018.01.12 Romantyczni klasycy/romantyczni_klasycy027.jpg

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze ogłasza przesłuchanie na stanowisko:
 
muzyk solista I głos w sekcji waltorni
 
Przesłuchanie konkursowe wyznacza się na dzień 23.10.2019 roku na godz. 13.00
w siedzibie Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.
 


1. Program przesłuchań:
 
ETAP I
1) W.A.Mozart, pierwsza część jednego z koncertów:
            Nr 2. KV 417
            Nr 4. KV 495 (z kadencją)
 
2) R. Strauss, pierwsza część jednego z koncertów
            Nr 1.
            Nr 2.
 
ETAP II
1)  Partie orkiestrowe
            L. v Beethoven – VII symfonia, część I od t.89 do 101, oraz od t.438 do końca.
A. Dvorak – IX symfonia, część III Scherzo od t.260 do 280, oraz część IV
                                 od t.267 do 275
            P. Czajkowski – V symfonia, część II, solo do t.28
            R. Strauss – Till Eulenspiegel, wstęp do nr. 1, oraz od nr. 37 do 38
            M. Ravel – Bolero t.149 do 164
               
Filharmonia nie zapewnia akompaniatora.
 
2. Wymagane dokumenty:
-   list motywacyjny oraz CV,
-   oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 
3. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
-  dokumenty proszę składać do dnia 21.10.2019 r. na adres email: kadry@filharmonia.jgora.pl, lub w wersji papierowej na adres: Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 60, 58-500 Jelenia Góra,
-  dokumenty złożone po terminie zostaną zniszczone,
-  dokumenty kandydatów, z którymi Filharmonia nie podpisze umowy o pracę, zostaną zniszczone po dwóch tygodniach od zakończenia rekrutacji.           
 
4. Materiały do pobrania:
-  nuty materiałów orkiestrowych dostępne na stronie imslp.org;
-  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wraz z klauzulą informacyjną do pobrania tutaj.