Opis alternatywny uzytkownicy/filharmonia@nfinity.pl/jerzy kosek.jpg

JERZY KOSEK - DYRYGENT GOŚCINNY

Ukończył z wyróżnieniem Średnią Szkołę Muzyczną w Olsztynie w klasie fortepianu, a następnie Akademię Muzyczną w Katowicach – dyplom z wyróżnieniem w klasie dyrygentury prof. Karola Stryji. Studia kontynuował w Halle w klasie prof. Olafa Kocha i w Wiedniu w klasie prof. Karla Ősterreichera i Vaclava Neumanna. Jest laureatem III Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów w Katowicach w 1987 roku, finalistą I Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów w Jerozolimie w 1995 roku. Dyrygował większością orkiestr symfonicznych i kameralnych w Polsce, a także w Niemczech, Austrii, Danii, Holandii, Węgrzech, Ukrainie, Jugosławii, Wenezueli, Izraelu, Portugalii, Chinach, USA (m.in. w Carnegie Hall w Nowym Jorku). W swoim dorobku posiada 16 płyt CD, muzykę do filmów, muzykę dla radia i telewizji polskiej, izraelskiej i amerykańskiej. W roku 2002 uzyskał kwalifikację I stopnia w dziedzinie dyrygentury w Akademii Muzycznej w Warszawie. W roku 2011 uzyskał stopień doktora habilitowanego w Akademii Muzycznej w Poznaniu. W roku 1985 został dyrygentem Filharmonii Śląskiej w Katowicach. W latach 1990-1999 pełnił funkcję dyrektora naczelnego i artystycznego Filharmonii Częstochowskiej. W latach 1999-2003 był dyrektorem naczelnym i artystycznym Filharmonii Olsztyńskiej.

Od roku 2000 do 2004 pełnił funkcję dyrektora artystycznego Filharmonii Koszalińskiej. W latach 2004-2006 był dyrektorem artystycznym Filharmonii Rzeszowskiej. W latach 2010-2014 był dyrektorem naczelnym i artystycznym Filharmonii Sudeckiej. W latach 1985-1988 był zatrudniony w Akademii Muzycznej w Katowicach na etacie asystenta. W latach 1994-1998 pracował jako asystent w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie. W latach 1999-2001 pracował w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. W latach 2004-2005 pracował w Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach na stanowisku adiunkta. W latach 2005-2011 pracował w Uniwersytecie Rzeszowskim na stanowisku profesora Uniwersytetu Rzeszowskiego. Od roku 2011 jest profesorem w Akademii Muzycznej im. J. I. Paderewskiego w Poznaniu. Od września 2017 roku pełni funkcję pierwszego gościnnego dyrygenta w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.