09II Koncert symfoniczny Sala Koncertowa im. Stefana Strahla godz.

Barwne instrumentacje

Kup bilet

Informacja ogólna

Barwne instrumentacje

miejsce: Sala Koncertowa im. Stefana Strahla

bilet: kup bilet online

Wykonawcy

Jerzy Kosek – dyrygent
Agata Kielar-Długosz – flet
Łukasz Długosz – flet
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Dolnośląskiej

Program

Wolfgang Amadeus Mozart – Symfonia A-dur nr 29 KV 201
Paweł Mykietyn – Koncert na 2 flety i orkiestrę
Witold Lutosławski – Koncert na orkiestrę


Bilety: 30 zł, 25 zł

Opis koncertu

Symfonia A - dur, pochodząca z 1774 roku, uznawana jest za jedną z najciekawszych i najpiękniejszych w twórczości młodego Wolfganga Amadeusa Mozarta. Pogodna w charakterze, z lirycznymi momentami zwraca uwagę na większą samodzielność instrumentów dętych. Zamówiony w 1950 roku na potrzeby warszawskich filharmoników utwór, miał być wirtuozowską kompozycją opartą na polskich tematach ludowych. Witold Lutosławski w cztery lata stworzył dzieło, które jest ukoronowaniem pierwszego okresu jego twórczości. Koncert na orkiestrę utrzymany jest w konwencji neoklasycznej i zgodnie z pierwotnym założeniem wymaga od wykonawców niezwykłej sprawności technicznej, a także umiejętności kreacji licznych kontrastów. Barwna instrumentacja oraz wartki przebieg akcji muzycznej nie zawiodą najbardziej wytrawnych słuchaczy. Niezwykle ciekawe będzie porównanie stylu Mozarta i Lutosławskiego oraz współczesnego ujęcia muzyki polskiego kompozytora - Pawła Mykietyna. Jego Koncert podwójny nowatorsko ujmuje temat ruchliwości oraz tempa utworu. Oryginalne potraktowanie partii solowych, będących w ścisłej symbiozie z partią orkiestry, znacząco wzbogacają współczesną literaturę fletową.
Agata Kielar-Długosz - flet
Agata Kielar- Długosz uznana polska flecistka, absolwentka studiów solistycznych w Hochschule für Musik und Theater w Monachium oraz studiów podyplomowych w Hochschule für Musik w Weimarze oraz Yale University w New Haven. Ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Krakowie. W ramach stypendium Erasmus doskonaliła również swoje umiejętności Hochschule für Musik und Theater w Lipsku oraz na wielu mistrzowskich kursach fletowych.

Jest laureatką ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów fletowych m.in.: finalistką 10.Międzynarodowego Konkursu Fletowego Friedrich Kuhlau w Uelzen, II nagrody na 4.Międzynarodowym Konkursie Fletowym Internazionale Premio w Padwie, II nagrody (I nie przyznano) i nagrody specjalnej na 4.Międzynarodowym Konkursie Fletowym Interpretazione Flautistica w Ovadzie oraz finalistką i laureatką nagrody specjalnej na 11.Międzynarodowym Konkursie Fletowym w Timisoarze. Otrzymała III nagrodę w 6.Międzynarodowym Konkursie Fletowym Leonardo de Lorenzo w Viggiano. Jako solistka i kameralistka czynnie koncertuje w kraju i za granicą. Wielokrotnie prawykonywała koncerty jej dedykowane przez polskich i zagranicznych kompozytorów m.in.: Paweł Mykietyn, Grażyna Pstrokońska-Nawratil, Piotr Moss, Paweł Łukaszewski które transmitowane były przez czołowe rozgłośnie radiowe. Dokonała szeregu nagrań archiwalnych, radiowych oraz fonograficznych. Była pierwszą flecistką Bayerisches Symphonieorchester München. Współpracowała również z Münchener Kammerorchester i Bach Collegium München. Grała pod batutą takich dyrygentów jak: Zubin Mehta, Mariss Jansons, Sir Colin Davis, Jacek Kaspszyk, Jerzy Maksymiuk, Agnieszka Duczmal, Helmuth Rilling. Była wieloletnią stypendystką fundacji Yehudi Menuhina Live Music Now. Za wybitne osiągnięcia otrzymała wiele nagród i stypendiów m.in.: Komisji Fulbrighta, DAAD, KAAD, All Flutes Plus, Jeunesses Musicales, Top Wind oraz Stiftung für Musik Zürich. Otrzymała Nagrodę Marszałka Województwa  Podkarpackiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechnianie i ochronę kultury. Została laureatką programu stypendialnego Ministra Kultury Młoda Polska. Prowadzi liczne kursy mistrzowskie. W 2013 roku uzyskała stopień naukowy doktora sztuk muzycznych w zakresie dyscypliny artystycznej instrumentalistyka.

Łukasz Długosz - flet
Łukasz Długosz uznany przez krytyków za jednego z najwybitniejszych flecistów. Jest również najliczniej uhonorowanym w historii polskim flecistą. Absolwent studiów solistycznych w Hochschule für Musik und Theater w Monachium oraz studiów mistrzowskich w Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse w Paryżu oraz w Yale University w New Haven. Jest laureatem wszystkich ogólnopolskich konkursów fletowych oraz zdobywcą czołowych nagród na kilkunastu konkursach międzynarodowych w tym tak prestiżowych jak: 8.Międzynarodowy Konkurs Fletowy im. Jean Pierre Rampala w Paryżu, 3.Międzynarodowy Konkurs Fletowy im. Carla Nielsena w Odense, 1.Międzynarodowy Konkurs Fletowy im. Theobalda Böhma w Monachium oraz 5.Międzynarodowy Konkurs Fletowy im. Leonardo de Lorenzo w Viggiano. Koncertuje jako solista i kameralista w kraju i za granicą. Współpracuje z wieloma renomowanymi orkiestrami. Jako solista występował m.in.: w Musikverein Goldener Saal oraz Konzerthaus we Wiedniu, Konzerthaus w Berlinie, Gasteig Carl Orff Saal oraz Herkulessaal w Monachium. Grał pod batutą takich gwiazd jak Zubin Mehta, James Levine, Mariss Jansons, Jerzy Maksymiuk czy Jacek Kaspszyk. Jest wielokrotnie zapraszany do wykonania koncertu fletowego Krzysztofa Pendereckiego pod batutą kompozytora. W 2010 roku Łukasz Długosz miał swój debiut fonograficzny z London Symphony Orchestra z którą nagrał płytę z koncertem fletowym Michaela Colina. Artysta dokonał wielu nagrań archiwalnych, radiowych i telewizyjnych w kraju i za granicą. Jego liczne nagrania płytowe zostały bardzo wysoko ocenione przez krytykę polską i europejską oraz otrzymał szereg nagród fonograficznych w tym nagrodę International Classical Music Award (ICMA). Jego koncerty były wielokrotnie transmitowane przez najważniejsze rozgłośnie radiowe takie jak: BBC Radio 3, NDR, SWR, BR4, Deutschland Radio Kultur, Polskie Radio 2, Radio France, RMF Classic. Na swoim koncie ma szereg prawykonań kompozycji polskich i zagranicznych twórców m.in.: Enjott Schneider, Pawła Mykietyna, Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil, Piotra Mossa, Michaela Colina i wielu innych. Jest jurorem ogólnopolskich i  iędzynarodowych konkursów fletowych. Prowadzi kursy mistrzowskie na całym świecie. Reprezentuje Polskę na licznych międzynarodowych konwencjach fletowych. Łukasz Długosz był dwukrotnie nominowany do Paszportów Polityki oraz  nagrody Gwarancje Kultury TVP Kultura. Za swoje osiągnięcia artystyczne otrzymał szereg prestiżowych nagród i stypendiów m.in.: Gasteig Musikpreis, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Zeit-Preis, Deutsche Stiftung Musikleben.

Za wybitną działalność kulturalną i promocję kultury polskiej Łukasz Długosz został odznaczony medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

w 2010 roku Łukasz Długosz miał swój debiut fonograficzny z London Symphony Orchestra z którą nagrał płytę z koncertem fletowym Michaela Colina.


Jerzy Kosek - dyrygent


Ukończył z wyróżnieniem Średnią Szkołę Muzyczną w Olsztynie w klasie fortepianu, a następnie Akademię Muzyczną w Katowicach – dyplom z wyróżnieniem w klasie dyrygentury prof. Karola Stryji. Studia kontynuował w Halle w klasie prof. Olafa Kocha i w Wiedniu w klasie prof. Karla Ősterreichera i Vaclava Neumanna. Jest laureatem III Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów w Katowicach w 1987 roku, finalistą I Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów w Jerozolimie w 1995 roku. Dyrygował większością orkiestr symfonicznych i kameralnych w Polsce, a także w Niemczech, Austrii, Danii, Holandii, Węgrzech, Ukrainie, Jugosławii, Wenezueli, Izraelu, Portugalii, Chinach, USA (m.in. w Carnegie Hall w Nowym Jorku). W swoim dorobku posiada 16 płyt CD, muzykę do filmów, muzykę dla radia i telewizji polskiej, izraelskiej i amerykańskiej. W roku 2002 uzyskał kwalifikację I stopnia w dziedzinie dyrygentury w Akademii Muzycznej w Warszawie. W roku 2011 uzyskał stopień doktora habilitowanego w Akademii Muzycznej w Poznaniu. W roku 1985 został dyrygentem Filharmonii Śląskiej w Katowicach. W latach 1990-1999 pełnił funkcję dyrektora naczelnego i artystycznego Filharmonii Częstochowskiej. W latach 1999-2003 był dyrektorem naczelnym i artystycznym Filharmonii Olsztyńskiej.

Od roku 2000 do 2004 pełnił funkcję dyrektora artystycznego Filharmonii Koszalińskiej. W latach 2004-2006 był dyrektorem artystycznym Filharmonii Rzeszowskiej. W latach 2010-2014 był dyrektorem naczelnym i artystycznym Filharmonii Sudeckiej. W latach 1985-1988 był zatrudniony w Akademii Muzycznej w Katowicach na etacie asystenta. W latach 1994-1998 pracował jako asystent w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie. W latach 1999-2001 pracował w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. W latach 2004-2005 pracował w Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach na stanowisku adiunkta. W latach 2005-2011 pracował w Uniwersytecie Rzeszowskim na stanowisku profesora Uniwersytetu Rzeszowskiego. Od roku 2011 jest profesorem w Akademii Muzycznej im. J. I. Paderewskiego w Poznaniu. Od września 2017 roku pełni funkcję pierwszego gościnnego dyrygenta w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.