Instytut Kultury
www.umwd.pl

Dyrekcja


 

 

 

 

TOMASZ JANCZAK – DYREKTOR
   W 1995 roku ukończył Akademię Muzyczną we Wrocławiu, Wydział Wokalno-Aktorski. Na scenie zadebiutował w tym samym roku – w Hanowerze w partii Eisensteina w Zemście nietoperza. W latach 1995-1996 roku był solistą Teatru Muzycznego w Łodzi, a w latach 1996-2004 śpiewał jako pierwszy tenor w Teatrze Muzycznym – Operetce Wrocławskiej. Od 2004 do 2014 był pierwszym solistą Teatru Muzycznego w Lublinie, gdzie wykonywał główne operowe partie tenorowe w Carmen G. Bizeta, w Strasznym dworze S. Moniuszki czy w Traviacie G. Verdiego. Był również pierwszym tenorem we wszystkich operetkach tego teatru.  Koncertował w wielu krajach Europy i świata (między innymi liczne angaże w niemieckich teatrach w głównych rolach: Baron Cygański J. Straussa, Sprzedana narzeczona B. Smetany i inne) i wielokrotnie w USA i Kanadzie.
   W 2006 roku uzyskał Dyplom ukończenia studiów podyplomowych Wydziału Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu i tytuł Skutecznego menadżera nowoczesnej firmy.
   W 2011 roku uzyskał tytuł reżysera teatralnego.
   W 2013 roku uzyskał stopień doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie wokalistyka.
   Od lutego 2008 roku pełnił funkcję pełnomocnika dyrektora naczelnego do spraw artystycznych w Teatrze Muzycznym w Lublinie, w listopadzie 2008 dzięki jego pomysłowi i determinacji doszło do pierwszej superprodukcji operowej w historii Lublina, była to La Traviata G. Verdiego w Hali „Globus”, gdzie kreował też rolę Alfreda Germonta. W 2012 roku wyreżyserował i zainscenizował z ogromnym sukcesem drugą wielką produkcję operową Nabucco G. Verdiego, które w lubelskiej Hali „Globus” obejrzało ponad 5 tyś. widzów.
   Od 2009 roku do 2013 roku był dyrektorem artystycznym Teatru Muzycznego w Lublinie.
   Od 2014 roku był dyrektorem artystycznym Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu, gdzie dał się poznać jako pomysłodawca, organizator i reżyser wielkich wydarzeń muzycznych takich jak mega widowiska Zemsta nietoperza i Baron Cygański J. Straussa oraz zorganizowany w Hali Stulecia we Wrocławiu koncert Dwa Żywioły z udziałem Aleksandry Kurzak i Krzysztofa Cugowskiego.
   Od września 2016 roku jest Dyrektorem Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.JERZY KOSEK – DYRYGENT
   Ukończył z wyróżnieniem Średnią Szkołę Muzyczną w Olsztynie w klasie fortepianu, a następnie Akademię Muzyczną w Katowicach – dyplom z wyróżnieniem  w klasie dyrygentury prof. Karola Stryji. Studia kontynuował w Halle w klasie prof. Olafa Kocha i w Wiedniu w klasie prof. Karla Ősterreichera i Vaclava Neumanna.
   Jest laureatem  III  Międzynarodowego  Konkursu  Dyrygentów w Katowicach w 1987 roku,   finalistą I   Międzynarodowego  Konkursu  Dyrygentów  w  Jerozolimie w  1995 roku.
   Dyrygował większością orkiestr symfonicznych i kameralnych w Polsce, a także w Niemczech, Austrii, Danii, Holandii, Węgrzech, Ukrainie, Jugosławii, Wenezueli,  Izraelu, Portugalii, Chinach, USA (m.in. w Carnegie Hall w Nowym Jorku). W swoim dorobku posiada  16 płyt CD, muzykę do filmów, muzykę dla radia  i telewizji polskiej, izraelskiej i amerykańskiej.
   W roku 2002 uzyskał kwalifikację I stopnia w dziedzinie dyrygentury w Akademii Muzycznej w Warszawie.
   W roku 2011 uzyskał stopień doktora habilitowanego w Akademii Muzycznej w Poznaniu.
   W roku  1985  został dyrygentem Filharmonii Śląskiej w Katowicach.
   W latach 1990-1999 pełnił funkcję dyrektora naczelnego i artystycznego Filharmonii Częstochowskiej.
   W latach 1999-2003 był dyrektorem naczelnym i artystycznym Filharmonii Olsztyńskiej.
   Od roku 2000 do 2004 pełnił funkcję dyrektora artystycznego Filharmonii Koszalińskiej.
   W latach 2004-2006 był dyrektorem artystycznym Filharmonii Rzeszowskiej.
   W latach 2010-2014 był dyrektorem naczelnym i artystycznym Filharmonii Sudeckiej.
   W latach 1985-1988 był zatrudniony w Akademii Muzycznej w Katowicach na etacie asystenta.
   W latach 1994-1998 pracował jako asystent w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie.
   W latach 1999-2001 pracował w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
   W latach 2004-2005 pracował w Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach na stanowisku adiunkta.
   Od roku 2005-2011 pracował w Uniwersytecie Rzeszowskim na stanowisku profesora Uniwersytetu Rzeszowskiego.
   Od roku 2011 jest profesorem w Akademii Muzycznej  im. J. I. Paderewskiego w Poznaniu.
   Od września 2016 roku pełni funkcję pierwszego dyrygenta w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze