Instytut Kultury
www.umwd.pl

Międzynarodowy Konkurs Chopinowski dla Dzieci

Międzynarodowy Konkurs Chopinowski dla Dzieci

 

Informujemy, iż w listopadzie 2017 roku w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze nie odbędzie się VII Międzynarodowy Konkurs Chopinowski dla Dzieci.  O terminie VII edycji poinformujemy w terminie późniejszym. Przepraszamy wszystkich zainteresowanych i zapraszamy do obserwowania naszej strony internetowej w celu uzyskania kolejnych informacji.


Z poważaniem

Dyrektor Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze
Tomasz Janczak

 

 

 

 

LAUREACI VI MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU CHOPINOWSKIEGO DLA DZIECI

 

 

 

 

 

Jury:
prof. Kazimierz Gierżod (Polska) – przewodniczący

 

Członkowie:

prof. Alicja Paleta-Bugaj (Polska)
prof. Grzegorz Kurzyński (Polska)
prof. Barbara Szczepańska (Niemcy)
prof. Veronika Vitaite (Litwa)

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilka słów o Konkursie
Międzynarodowy Konkurs Chopinowski dla Dzieci, współorganizowany przez Filharmonię Dolnośląską oraz Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, jest wydarzeniem oczekiwanym i z edycji na edycję cieszącym się coraz większym zainteresowaniem środowiska muzycznego. Zainicjowany w 1999 roku przez prof. A. Chorosińskiego, ówczesnego dyrektora artystycznego Filharmonii, jako odpowiedź na potrzebę wspierania i promowania młodych talentów pianistycznych. To święto młodych talentów prowadzi do zetknięcia dwóch środowisk: szkolnictwa muzycznego niższego stopnia reprezentowanego przez uczestników konkursu, ze środowiskiem akademickim reprezentowanym przez jurorów – uznanych profesorów fortepianu.
Organizatorzy Konkursu postawili przed uczestnikami trudne zadanie, ponieważ obok solowego wykonania utworów wybranych z obowiązującego programu w I i II etapie, wszyscy finaliści muszą wykonać jedną część koncertu fortepianowego z Orkiestrą Symfoniczną. Dla wielu z nich jest to zupełnie nowe, ale jakże cenne doświadczenie.
Konkurs odbywa się co trzy lata. Kolejna, szósta już edycja Konkursu odbędzie się w okresie od 14 do 21 listopada 2014 roku. Młodzi pianiści rywalizować będą w dwóch kategoriach wiekowych (kategoria A – do 12 lat oraz kategoria B – do 15 lat). Zgłoszenie do udziału w Konkursie należy składać na karcie zgłoszeń do dnia 15 września 2014 roku.

 

Few words abaut Competition
The International Chopin's Competition for Children, organized by The Lower Silesian Philharmonic and The Fryderyk Chopin University of Music in Warsaw is an expected event, from edition to edition held in increasing interest of the musical environment. Initiated in 1999 by prof. A. Chorosiński the artistic director of the Philharmonic at that time, was an answer to the need of support and promotion of young talented pianists. This feast of young talents makes two environments come in touch: music education of the lower degrees represented by the participants of the Competition and academic circles represented by jurors - reputable piano professors.
The Competition organisers set a difficult task to the participants, because next to the compulsory solo repertoire performed in 1st and 2nd stage of the Competition, all finalists are obliged to play one movement of piano concerto with accompaniment of the Symphony Orchestra. For many of them this experience is utterly new, but so precious indeed.
The Competition is held every three years. The current edition - already the sixth one will be held between 14 and 21 of November 2014. The young pianists will compete in two age groups (category A - up to 12 years old and category B - up to 15 years old). An enrolment should be submitted on the Application Form to 15th of September 2014.

 

Laureaci V Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego dla Dzieci / Prize winners of The 5th International Chopin's Competition for Children

 

Jelenia Góra 2011 (18-24.11.2011 r.)

KATEGORIA A
I nagroda - Ziemowit Świtalski
II nagroda - Michał Oleszak
III nagroda - Aureliusz Miszczyk

KATEGORIA B
I nagroda - Piotr Pawlak
II nagroda - Marta Czech
III nagroda - Ruben Kozin
Wyróżnienie - Julia Marczuk, Vanessa Wang

 

 

załączone pliki