Instytut Kultury
www.umwd.pl

"€žModernizacja systemu audio – wizualnego sali koncertowej i studia nagrań

Zadanie pn. "Modernizacja systemu audio – wizualnego sali koncertowej i studia nagrań Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Programu Rozwoju infrastruktury kultury/ Infrastruktura kultury.


Dofinansowano ze środków Budżetu Województwa Dolnoślą…skiego