Instytut Kultury
www.umwd.pl

Orkiestra Symfoniczna


 

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Dolnośląskiej jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli aktywnego życia kulturalnego regionu i koncertową wizytówką Jeleniej Góry.

Działa nieprzerwanie od ponad 50 lat. Założona została w 1964 roku przez Stefana Strahla, który był też jej wieloletnim dyrektorem. Pod jego batutą jeleniogórscy symfonicy odnosili pierwsze, znaczące sukcesy koncertowe. W latach 1990-2016 na czele Filharmonii Dolnośląskiej stała dyrektor Zuzanna Dziedzic, zaś pieczę nad muzyczną działalnością tej ważnej instytucji kulturalnej sprawowali kolejno: Jan Jazownik, Tadeusz Wicherek, Robert Satanowski, Andrzej Chorosiński, Jerzy Swoboda, Mirosław Jacek Błaszczyk, Tomasz Bugaj, Wojciech Rodek, a obecnie Jerzy Kosek. Od września 2016 roku na czele Filharmonii stoi dyrektor Tomasz Janczak.

Zasadniczą część działalności filharmoników stanowią występy przed jeleniogórską publicznością i wydarzenia muzyczne organizowane we własnej sali koncertowej. Od początku swojego istnienia Orkiestra intensywnie koncertuje także poza Jelenią Górą    w kraju i za granicą. W swoim dorobku ma koncertowe podróże do Niemiec, Czech, Włoch, Finlandii, Rosji, Szwajcarii, Austrii, Hiszpanii, Francji, Holandii, na Węgry i do Chin.

Jeleniogórscy symfonicy grali w znanych salach koncertowych i na  prestiżowych festiwalach muzycznych m. in.: Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień, Międzynarodowym Festiwalu Wratislavia Cantans, Międzynarodowym Śląskim Festiwalu  Porozumienie, Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Organowej Silesia Sonans, letnich festiwalach muzycznych we Francji, czy Milenium Pace Festival w Hiszpanii. Podczas tego ostatniego jeleniogórska orkiestra występowała w renomowanej sali Palau de la Musica w Walencji. Jej koncerty uświetniają też oficjalne uroczystości i obchody polskich świąt narodowych poza granicami kraju. Orkiestra Filharmonii Dolnośląskiej wykonywała dzieła wielkich, polskich kompozytorów m. in.: w Teatrze Narodowym Urania w Budapeszcie, podczas uroczystości z okazji Święta Konstytucji 3 Maja, przygotowanej przez Ambasadora RP na Węgrzech, z udziałem przedstawicieli korpusu dyplomatycznego z całego świata. W maju 2010 roku orkiestra symfoniczna wystąpiła w Sali Koncertowej XingHai w Kantonie na największym i najbardziej prestiżowym festiwalu sztuki w Chinach, a w 2012 roku w Wiedniu w Złotej Sali Musikverein w ramach cyklu koncertów Muzyka Mistrzów realizowanego od 60 lat. We wrześniu 2016 roku Orkiestra bedzie koncertować na Ukrainie.

Zespół stale uczestniczy w kolejnych edycjach wydarzeń kulturalnych organizowanych i współorganizowanych przez Filharmonię Dolnośląską – Ogólnopolskim Festiwalu Gwiazdy Promują, Festiwalu Muzyki Wiedeńskiej, Festiwalu Muzyki Teatralnej, Dniach Muzyki Pasyjnej, czy Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim dla Dzieci.

Orkiestra Filharmonii Dolnośląskiej koncertuje z czołowymi polskimi dyrygentami i solistami  oraz gwiazdami światowych scen muzycznych. Wśród występujących z nią artystów są m. in.: Krzysztof Penderecki, Kazimierz Kord, Mirosław Jacek Błaszczyk, Tomasz Bugaj, Krzesimir Dębski, Agnieszka Duczmal, Stanisław Fiałkowski, Miloš Krejčí, Juozas Domarkas, José Maria Florêncio, Krzysztof Herdzin, Jerzy Maksymiuk,  Marek Pijarowski, Jerzy Salwarowski, Tadeusz Strugała, Jerzy Swoboda, Tadeusz Wojciechowski, Jerzy Artysz, Vadim Brodski, Kaja Danczowska, Łukasz Długosz, Krzysztof Jabłoński, Krzysztof Jakowicz, Eugen Indjić, Andrzej Jasiński, Konstanty Andrzej Kulka, Szymon Krzeszowiec, Roman Lasocki, Ivan Monighetti, Marek Napiórkowski, Wiesław Ochman, Mariusz Patyra, Piotr Paleczny, Piotr Pławner, Jadwiga Rappe, Tomasz Strahl, Wanda Wiłkomirska, Marcin wyrostek i wielu innych.

Szczególną częścią jej działalności jest współpraca z innymi zespołami orkiestrowymi, głównie niemieckimi. Muzycy łączonych orkiestr Filharmonii Dolnośląskiej i Neue Lausitzer Philharmonie wspólnie wykonywali monumentalne dzieła wielkich klasyków wymagające rozbudowanego zespołu instrumentalistów. Orkiestra współpracuje także z renomowanymi chórami polskimi i zagranicznymi. Wspaniałe dzieła oratoryjne wykonywała m.in.: z chórami Filharmonii Śląskiej i Węgierskiej Filharmonii Narodowej. Chętnie grywa też z utalentowanymi młodymi muzykami stojącymi dopiero na progu kariery artystycznej.

Poza tradycyjnymi salami koncertowymi występuje też podczas wydarzeń plenerowych. Koncertuje również w świątyniach, wnętrzach wspaniałych zabytków i uczestniczy w spektakularnych przedsięwzięciach estradowych.

Orkiestra posiada w swoim repertuarze najcenniejsze dzieła  światowej literatury muzycznej wszystkich epok. Wykonuje utwory wielkich klasyków i dzieła kompozytorów współczesnych. Swojej aktywności nie ogranicza do muzyki poważnej. Śmiało sięga też i po inne gatunki muzyczne. Nie stroni od wykonań muzyki rozrywkowej, filmowej, teatralnej. Współpracuje też z muzykami jazzowymi.

Wspólnie z partnerami zagranicznymi uczestniczy w realizacji znaczących międzynarodowych projektów kulturalnych promujących twórczość muzyczną, kulturę narodową i integracyjne wartości działalności artystycznej. Z zaangażowaniem uczestniczy  w muzycznych projektach edukacyjnych wykonując m.in. specjalne, orkiestrowe programy koncertowe dla dzieci i młodzieży.

W swoim dorobku ma siedem płyt CD, w tym m.in. IX Symfonię L. Van Beethovena, Oratorium Eliasz F. Mendelssohna, Pasję wg Św. Jana J.S. Bacha oraz nagrania wieńczące szczególny projekt zatytułowany Na styku czterech kultur promujące  bogactwo muzyczne czterech sąsiadujących w naszym regionie narodów – polskiego, czeskiego, niemieckiego i serbołużyckiego. Muzycy Filharmonii Dolnośląskiej koncertują też w licznych zespołach kameralnych.

W 2012 roku Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Dolnośląskiej wzięła udział w wykonaniu Opery Faust, według dramatu Johanna Wolfganga von Goethego z muzyką Antoniego Księcia Radziwiłła. Zorganizowane z olbrzymim rozmachem plenerowe przedsięwzięcie przyciągnęło kilka tysięcy widzów.

W 2013 roku Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze za działalność kulturalną o szczególnym znaczeniu dla regionu otrzymała od Samorządu Województwa Dolnośląskiego nagrodę Silesia.