Instytut Kultury
www.umwd.pl

Pracownicy

Pracownicy administracji i obsługi Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze

Tomasz Janczak – Dyrektor

Sekretariat
Marzenna Piechowiak

Biuro koncertowe i marketingu
Marek Nowak – kierownik
Barbara Makarska – zastępca
Magdalena Koselak
Piotr Przybyła

Dział Koordynacji Projektów Festiwalowych i Specjalnych
Magdalena Zawadzka – kierownik
Natalia Mandryk
Małgorzata Nagórna-Kijowska

Dział kadr i płac
Maja Okoń-Stankiewicz – kierownik
Anna Jurczyk

Księgowość
Annette Szumiel – główna księgowa
Katarzyna Klimczewska– zastępca
Marta Uchman

Dział techniczny
Paweł Pituch – kierownik
Irena Bełzowska – zastępca
Lesław Iwan
Brygida Jankowska
Tomasz Jurczyk
Andrzej Kubera
Paweł Stefanowicz

Paweł Urbanek

Obsługa prawnaOchrona p. pożarowa i bhp
Marcin Wylęgała

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szymon Makowski –  dyrygent

Pracownicy artystyczni
 
I skrzypce
Bartłomiej Tełewiak – koncertmistrz orkiestry
Natalia Wysocka – z-ca koncertmistrza
Ewa Antosik
Marta Czekańska
Ewa Gołubińska
Marta Jędruch
Joanna Kamińska
Mirosław Kisiołek
Jerzy Maksymow
Irina Movlian-Cichoń
Danuta Nowik
Ewa Rajkowska-Raksa
Łukasz Ślubowski

II skrzypce
Jacek Marcinów – głos prowadzący
Karol Bartoszewicz
Wojciech Hryniewicz
Grzegorz Kisiołek
Andrzej Kowzan
Eliza Kucharska
Beata Stelmach-Kuchnia
Małgorzata Szulc-Śledzik

altówki
Anna Piwowarczyk – głos prowadzący
Agata Juryś – zastępca
Bożena Janik
Teresa Kisiołek
Barbara Pukalska
Agnieszka Urbanek
Bożena Wasiucionek
Wacław Zagórny

wiolonczele
Roman Samostrokov – koncertmistrz
Maciej Kolendo – zastępca
Małgorzata Golian
Maria Koralewska
Beata Kościelna
Konrad Kożuszek
Stanisława Sieniuć
Krzysztof Wisiorek

kontrabasy
Łukasz Madej – głos prowadzący
Mateusz Filip – zastępca
Kazimierz Cyna
Tomasz Iwanek
Krzysztof Kucharski
Tomasz Pierzchniak
 
flety
Marta Fender-Kolendo – kierownik sekcji
Zuzanna Niedźwiecka
Edward Sytianko

oboje
Aneta Kolendo – kierownik sekcji
Joanna Leszczyńska-Kołodziej
Łukasz Wilczura

klarnety
Andrzej Zwarycz – kierownik sekcji
Bartosz Kolendo
Witold Pelc

fagoty
Tomasz Suchowierzch – kierownik sekcji
Ryszard Krupa

waltornie
Marcin Rajkowski – kierownik sekcji
Marek Flieger
Michał Kanawka
Alicja Klepczuk
Małgorzata Suchowierzch

trąbki
Paweł Juryś – kierownik sekcji
Seweryn Wróbel

Grzegorz Krausepuzony
Patryk Popiołek – kierownik sekcji
Wojciech Fijak
Artur Nowak

perkusje
Tomasz Kujawa – kierownik sekcji
Tomasz Galicki
Grzegorz Szymański

inspektor orkiestry
Tomasz Suchowierzch

bibliotekarz
Marek Popis

prelegent
Joanna Moryc