Instytut Kultury
www.umwd.pl

Załączniki E-FAKTURA

                                                  Załącznik nr 1

 

    Adresat:

 

                                                                                  Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze

                                                                                  ul. Piłsudskiego 60

                                                                                  58-500 Jelenia Góra

                                                                                  NIP 611-00-52-886

 

OŚWIADCZENIE

o akceptacji faktur wystawionych i przesyłanych drogą elektroniczną

  

Odbiorca:

Nazwa firmy/imię i nazwisko ………………………………………………………………………………….....

………………………………………………………………………………………………………………………

Adres (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) …………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………

NIP …………………………………….                         Telefon kontaktowy …………………………………

 

Niniejszym akceptujemy przesyłanie, przez Dostawcę faktur VAT, faktur korygujących oraz duplikatów faktur w formie elektronicznej.

 

Zgodnie z ustaleniami faktury będą przesyłane na niżej podany adres e-mail:

 

.......................................................................................................................................................

 

Od dnia ……………………………………………..

 

W razie zmiany adresu e-mail zobowiązujemy się do pisemnego powiadomienia o nowym adresie.

 

Wycofanie akceptacji przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej może nastąpić w drodze pisemnej lub elektronicznie na adres: sekretariat@filharmonia.jgora.pl

Data ………………………………………                           Podpis nabywcy ………………………………..

 

 

                                                                      

Załącznik nr 2

 

    Adresat:

 

                                                                                   Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze

                                                                                  ul. Piłsudskiego 60

                                                                                  58-500 Jelenia Góra

                                                                                  NIP 611-00-52-886

 


OŚWIADCZENIE

o zmianie adresu e-mail służącego do przesyłania powiadomień o wystawionych fakturach w formie elektronicznej

  

Odbiorca:

Nazwa firmy/imię i nazwisko ………………………………………………………………………………….....

………………………………………………………………………………………………………………………

Adres (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) …………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………

NIP …………………………………….                         Telefon kontaktowy …………………………………

 

Proszę o dokonanie zmiany adresu e-mail służącego do przesyłania powiadomień o wystawionych fakturach elektronicznych przez Filharmonię Dolnośląską w Jeleniej Górze a dotychczasowego adresu na adres:

 

Aktualny adres e-mail:

 

........................................................................................................................................

 

Wycofanie akceptacji przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej może nastąpić w drodze pisemnej lub elektronicznie na adres: sekretariat@filharmonia.jgora.pl

 

 

 

 

 

Data ………………………………………                           Podpis nabywcy ………………………………..

 

 

 

Załącznik nr 3

 

 Adresat:

 

                                                                                   Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze

                                                                                  ul. Piłsudskiego 60

                                                                                  58-500 Jelenia Góra

                                                                                  NIP 611-00-52-886


OŚWIADCZENIE

o wycofaniu akceptacji na wystawianie i przesyłanie faktur drogą elektroniczną

  

Odbiorca:

Nazwa firmy/imię i nazwisko ………………………………………………………………………………….....

………………………………………………………………………………………………………………………

Adres (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) …………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………

NIP …………………………………….                         Telefon kontaktowy …………………………………

 

 

Niniejszym odwołuję wcześnie wyrażoną zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Filharmonię Dolnośląską w Jeleniej Górze faktur w formie elektronicznej.

 

Tym samym proszę o wznowienie przesyłania faktur w wersji papierowej i dostarczanie ich zgodnie z obowiązującym cyklem.

 

 

 

 Data ………………………………………                           Podpis nabywcy ………………………………..