Opis alternatywny uzytkownicy/piotr.przybyla@filharmonia.jgora.pl/budynek_mini.jpg

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze ogłasza nabór na stanowisko:
 Pracownik techniczny, konserwator – obsługa widza i sceny
 
1) Główne obowiązki:
- Obsługa sceny podczas prób i koncertów odbywających się w Filharmonii oraz koncertów wyjazdowych,
- Przygotowanie odpowiedniego sprzętu technicznego, załadunek i wyładunek sprzętu oraz instrumentów muzycznych,
- Obsługa widza w czasie koncertów, m.in. czynności biletera, obsługa szatni,
- Obsługa urządzeń technicznych,
- Czynności konserwatorskie – usuwanie bieżących usterek oraz drobne naprawy sprzętu i instalacji znajdujących się w budynku Filharmonii.
 
2) Wymagania konieczne:
- wykształcenie min. średnie,
– dyspozycyjność,
- zaangażowanie w wykonywaną pracę,
- bardzo dobra organizacja pracy, zdyscyplinowanie, systematyczność,
- komunikatywność,
- umiejętność pracy pod presją czasu,
- wysoka kultura osobista.
 
3) Mile widziane:
- prawo jazdy kategorii B,
- doświadczenie pracy w instytucji kultury,
– doświadczenie w pracy scenicznej, ze sprzętem nagłośnieniowym i oświetleniowym.
 
4) Oferujemy:
- umowę o pracę (pełny etat),
- ciekawą i odpowiedzialna pracę,
- możliwość rozwoju zawodowego,
- przyjazne środowisko pracy.
 
5) Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny oraz informacje (w formie CV),
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
- kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,
– oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (oświadczenie do pobrania tutaj)
 
6) Miejsce i termin złożenia dokumentów:
- Dokumenty z dopiskiem „rekrutacja/pracownik techniczny” proszę składać do dnia 29.11.2021 r. na adres email: kadry@filharmonia.jgora.pl, lub w wersji papierowej na adres: Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 60, 58-500 Jelenia Góra,
- w przypadku wysyłania dokumentów pocztą decyduje data stempla pocztowego, w przypadku wysyłania emailem lub osobistego dostarczenia dokumentów decyduje data wpływu,
- oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone,
- oferty złożone po terminie oraz oferty odrzucone zostaną zniszczone, chyba, że osoba składająca ofertę zwróci się o jej zwrot,
- wybrane osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone pod względem formalnym, będą zaproszone na rozmowę kwalifikacyjnej.
 
 
 Jelenia Góra, dnia 28.10.2021 roku