Opis alternatywny uzytkownicy/pawel.urbanek@filharmonia.jgora.pl/IMG_1324.JPG

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze ogłasza nabór na stanowisko:

Specjalista ds. upowszechniania muzyki, prelegent 1)    Główne obowiązki:
 •    -   obsługa audycji umuzykalniających dla dzieci i młodzieży (praca w charakterze kierowcy oraz obsługi widza),
 •    -   występowanie jako wykonawca (narrator, prelegent, moderator) w audycjach umuzykalniających dla dzieci i młodzieży, koncertach szkolnych, kameralnych i symfonicznych,
 •    -   planowanie audycji umuzykalniających dla dzieci i młodzieży (tworzenie umów, faktur, rozliczanie muzyków, dobór utworów do konkretnych audycji, opracowywanie programów audycji, tworzenie opisów),
 •    -   pozyskiwanie słuchaczy na audycje umuzykalniające dla dzieci i młodzieży oraz koncerty w siedzibie i poza siedzibą Filharmonii,
 •    -   promocja i reklama Filharmonii w terenie poprzez dystrybucję oferty Filharmonii (afisze, ulotki)
2)    Wymagania konieczne:
 • -      prawo jazdy kategorii B
 • -      wykształcenie min. średnie,
 • -      zaangażowanie w wykonywaną pracę,
 • -      bardzo dobra organizacja pracy, systematyczność,
 • -      komunikatywność,
 • -      dyspozycyjność (elastyczne godziny pracy),
 • -      umiejętność pracy pod presją czasu,
 • -      wysoka kultura osobista,
 • -      umiejętność obsługi komputera z pakietem biurowym,
3)    Wymagania pożądane:
 • -      doświadczenie pracy w instytucji kultury
4)    Oferujemy:
 • -      umowę o pracę (pełny etat),
 • -      bardzo ciekawą i odpowiedzialną pracę,
 • -      możliwość rozwoju zawodowego,
 • -      przyjazne środowisko pracy
5)    Wymagane dokumenty:
 • -      list motywacyjny oraz CV
 • -      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
6)    Miejsce i termin złożenia dokumentów:
 • -      Dokumenty z dopiskiem REKRUTACJA proszę składać do dnia 06.12.2022 r. na adres email: kadry@filharmonia.jgora.pl, lub w wersji papierowej na adres: Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 60, 58-500 Jelenia Góra,
 • -      w przypadku wysyłania dokumentów pocztą decyduje data stempla pocztowego, w przypadku wysyłania emailem lub osobistego dostarczenia dokumentów decyduje data wpływu,
 • -      oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone,
 • -      oferty złożone po terminie oraz oferty odrzucone zostaną zniszczone, chyba, że osoba składająca ofertę zwróci się o jej zwrot,
 • -      osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone pod względem formalnym, będą powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej