Opis alternatywny uzytkownicy/piotr.przybyla@filharmonia.jgora.pl/maska-na-twarzFD.jpg

Szanowni Państwo,
w związku z wprowadzeniem od 15 grudnia 2021 r. zmian w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, poprzez wprowadzenie nowych obostrzeń dotyczących liczby widzów mogących brać udział w wydarzeniach kulturalnych, zwracam się do Państwa z prośbą, aby na wydarzenia artystyczne w naszej Filharmonii WSZYSCY Widzowie posiadający:

unijne cyfrowe zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19,
przygotowali je do okazania pracownikom Filharmonii przy wejściu do budynku.

Powyższa prośba wynika z faktu, iż zmieniono dotychczasowy limit dostępności miejsc dla widzów nieposiadających dokumentów wymienionych powyżej do 30%, co oznacza, że po osiągnięciu dopuszczalnego limitu Widzów, będziemy mogli wpuścić na salę koncertową jedynie te osoby, które okażą ww. dokument. Tym samym osoby, które nie okażą jednego z ww. dokumentów, nie będą mogły brać udziału w wydarzeniu w Filharmonii (po osiągnięciu ww. limitu).

Zmiany są niezależne od nas, jednak jesteśmy zobowiązani do przestrzegania wszystkich obowiązujących w dniu wydarzenia przepisów i obostrzeń. Dlatego też, w trosce o jak najlepszy przebieg koncertu, oraz Państwa bezpieczeństwo i komfort pozwalamy sobie poinformować Państwa o zaistniałej sytuacji. Liczymy na to, że dzięki współpracy nas wszystkich, będziecie Państwo mogli skorzystać z zakupionych biletów.

Niemniej, jeżeli dojdzie do sytuacji, w której osoby posiadające ważne bilety nie będą mogły wziąć udziału w koncercie, z przyczyn określonych powyżej, informuję, że istnieje możliwość zwrotu biletów do kasy.

Z wyrazami szacunku,
Zespół Filharmonii Dolnośląskiej
W Jeleniej Górze