Opis alternatywny uzytkownicy/pawel.urbanek@filharmonia.jgora.pl/Dla pracowników/IMG_7651.JPG

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze
 
ogłasza przesłuchanie na stanowisko:
 
muzyk orkiestrowy w grupie instrumentów smyczkowych,

z obowiązkiem gry na kontrabasie, zastępca głosu prowadzącego grupę kontrabasów

- wymiar etatu: 3/4
 
Przesłuchanie konkursowe wyznacza się na dzień 24.02.2021 roku na godz. 13.00
w siedzibie Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.
 
 
I.   Program przesłuchań:
 
ETAP I
K.Ditters von Dittersdorf koncert kontrabasowy D-Dur, część pierwsza;
lub S.Kusewicki – koncert kontrabasowy op.3, część pierwsza
 
ETAP II
Partie orkiestrowe
- W. A. Mozart - 40 symfonia KV 550, część 1. takty .114-138, 191-225
- L. v. Beethoven - V symfonia, część 3. takty 96-218
- M. Glinka - uwertura do opery “Rusłan i Ludmiła” takty 1-19
- P. Czajkowski - VI symfonia, część 1. litera H do 6t po I
- G. Verdi – Messa da requiem, Agnus Dei – od początku do litery A
- G. Mahler - II symfonia, część 1. od numeru 16 (20 taktów)
- R. Strauss - Don Juan, 10t przed literą Q, do 5t przed literą T
- D. Szostakowicz - V symfonia, część 1. od 22 do 4t. po 26

Filharmonia nie zapewnia akompaniatora.
 
II. Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny oraz CV,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 
III. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
- dokumenty proszę składać do dnia 22.02.2021r. na adres email: kadry@filharmonia.jgora.pl, lub w wersji papierowej na adres: Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 60, 58-500 Jelenia Góra,
- dokumenty złożone po terminie zostaną zniszczone,
- dokumenty kandydatów, z którymi Filharmonia nie podpisze umowy o pracę, zostaną zniszczone po dwóch tygodniach od zakończenia rekrutacji.
 
IV.   Materiały do pobrania:
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wraz z klauzulą informacyjną.