Opis alternatywny Galerie/Orkiestra Sesja/sesja2018012.jpg

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze
ogłasza przesłuchanie na stanowisko:

Muzyk orkiestrowy w grupie instrumentów smyczkowych, z obowiązkiem gry na wiolonczeli (zastępstwo)
- wymiar etatu: pełny etat

Przesłuchanie konkursowe wyznacza się na dzień 21.02.2023 roku na godz. 13.00
w siedzibie Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.

Program przesłuchań:
ETAP I
1) J. S. Bach – Suity – dwie kontrastujące części
2) J. Haydn – Jeden z koncertów do wyboru nr.1 C-Dur, nr2 D-Dur, część pierwsza z kadencją.

ETAP II
Partie orkiestrowe :
Mozart - symfonia 35, 4 część, (t.57-110; 134-181)
Beethoven - 5 symfonia, 2 część
Brahms - 2 symfonia, 2 część (pierwsze 15 taktów)

Filharmonia nie zapewnia akompaniatora.


Wymagane dokumenty:

  • list motywacyjny oraz CV,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Miejsce i termin złożenia dokumentów:
dokumenty proszę składać do dnia 17.02.2023r. na adres email: kadry@filharmonia.jgora.pl, lub w wersji papierowej na adres: Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 60, 58-500 Jelenia Góra, dokumenty złożone po terminie zostaną zniszczone, dokumenty kandydatów, z którymi Filharmonia nie podpisze umowy o pracę, zostaną zniszczone po dwóch tygodniach od zakończenia rekrutacji.

Materiały do pobrania:
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
do celów rekrutacji wraz z klauzulą informacyjną.