Opis alternatywny Galerie/Orkiestra Sesja/sesja2018012.jpg

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze
ogłasza przesłuchanie na stanowisko:

Muzyk orkiestrowy w grupie instrumentów smyczkowych, z obowiązkiem gry na wiolonczeli (zastępstwo)
- wymiar etatu: pełny etat

Przesłuchanie konkursowe wyznacza się na dzień 22.03.2023 roku na godz. 13.00
w siedzibie Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.

Program przesłuchań:
ETAP I
1) J. S. Bach – Suity – dwie kontrastujące części
2) J. Haydn – Jeden z koncertów do wyboru nr 1 C-Dur, nr 2 D-Dur, część pierwsza z kadencją.

ETAP II
Partie orkiestrowe:
W. A . Mozart - Symfonia 35, 4 część (t.57-110; 134-181)
L. van Beethoven - V Symfonia, 2 część
J. Brahms - II Symfonia, 2 część (pierwsze 15 taktów)

Filharmonia nie zapewnia akompaniatora.


Wymagane dokumenty:

  • - list motywacyjny oraz CV,
  • - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Dokumenty proszę składać do dnia 17.03.2023r. na adres email: kadry@filharmonia.jgora.pl, lub w wersji papierowej na adres: Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 60, 58-500 Jelenia Góra, dokumenty złożone po terminie zostaną zniszczone, dokumenty kandydatów, z którymi Filharmonia nie podpisze umowy o pracę, zostaną zniszczone po dwóch tygodniach od zakończenia rekrutacji.

Materiały do pobrania:
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wraz z klauzulą informacyjną.