Opis alternatywny Galerie/Orkiestra Sesja/sesja2018006.jpg

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze

ogłasza przesłuchanie na zastępstwo na stanowisko:

Muzyk solista I głos w grupie altówek, głos prowadzący grupę altówek

Przesłuchanie konkursowe wyznacza się na dzień 26.10.2021 roku na godz. 14.30
w siedzibie Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.

Program przesłuchań:

ETAP I
1) C.Stamitz- Koncert D-dur 1 cz. z kadencją lub F.A.Hoffmeister- Koncert D-dur 1 cz. z kadencją

2) J.S.Bach- Dwie kontrastujące części z wybranej suity wiolonczelowej
 
3) Utwór dowolny


ETAP II
1) Fragmenty orkiestrowe:
Smetana - Uwertura do "Sprzedanej narzeczonej" od początku do taktu 111.
Strauss "Don Juan" od początku do 4 taktu przed B, od C do 5 t. przed D, od 14 t. przed W do 16 taktu po X.
Shostakovich 5 symfonia, 1 część od nr 15 do nr 17; nr 32 do 5t po nr 38
Mendelssohn Scherzo ze "Snu nocy letniej
Strauss "Don Quixote" 6t. przed nr 15 do 5 t. po nr 16, 10 t. przed nr 30 do 5 t. po 33.
Ravel "Moja matka gęś" cz. V od 6 t. przed nr 3 do 3 t. po nr 3.

Filharmonia nie zapewnia akompaniatora.

Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny oraz CV,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
Miejsce i termin złożenia dokumentów:
- dokumenty proszę składać do dnia 22.10.2021 na adres email: kadry@filharmonia.jgora.pl lub w wersji papierowej na adres: Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 60, 58-500 Jelenia Góra,
- dokumenty złożone po terminie zostaną zniszczone,
- dokumenty kandydatów, z którymi Filharmonia nie podpisze umowy o pracę, zostaną zniszczone po dwóch tygodniach od zakończenia rekrutacji.

Materiały do pobrania:
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wraz z klauzula informacyjną.