Opis alternatywny Galerie/Orkiestra Sesja/sesja2018008.jpg

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze
ogłasza przesłuchanie na stanowisko
 
muzyk solista I głos w sekcji obojów
 
 
Przesłuchanie konkursowe wyznacza się na dzień 08.06.2021 roku na godz. 13.00
w siedzibie Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.
 
1. Program przesłuchań:
 
ETAP I
1) W.A. Mozart – koncert C-Dur KV 314 – część pierwsza z kadencją oraz część druga
 
ETAP II
1)  Partie orkiestrowe:
- L. v Beethoven – III symfonia Es-Dur, część II do 101. taktu,
- F. Schubert – IX symfonia C-Dur „wielka”, część II od taktu 8. do litery A,
- G. Rossini – uwertura do opery Jedwabna Drabinka – od początku do numeru 3,
- J. Brahms – koncert skrzypcowy D-Dur, część II, od początku do taktu 32,
- P. Czajkowski – IV symfonia, II część, od początku do taktu 21,
- C. Debussy – La Mer, numery 54-56 (III część),    
- R. Strauss – Don Juan, od początku do litery B,
- B. Bartok – Koncert na orkiestrę, część V, takty 59-88.
               
Filharmonia nie zapewnia akompaniatora.
 
2. Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny oraz CV,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 
3. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
- dokumenty proszę składać do dnia 04.06.2021 r. na adres email: kadry@filharmonia.jgora.pl, lub w wersji papierowej na adres: Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 60, 58-500 Jelenia Góra,
- dokumenty złożone po terminie zostaną zniszczone,
- dokumenty kandydatów, z którymi Filharmonia nie podpisze umowy o pracę, zostaną zniszczone po dwóch tygodniach od zakończenia rekrutacji. 

 
4. Materiały do pobrania:
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wraz z klauzulą informacyjną.