Opis alternatywny Galerie/Orkiestra Sesja/sesja2018003.jpg

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze
ogłasza przesłuchanie na stanowisko
 muzyk solista I głos w sekcji trąbek
 
Przesłuchanie konkursowe wyznacza się na dzień 27.10.2020 roku na godz. 13.00
w siedzibie Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.
 
1.      Program przesłuchań:
 
ETAP I
1) Pierwsza i druga część jednego z koncertów:
            J. N. Hummel – Koncert na trąbkę Es-Dur
            J. Haydn – Koncert na trąbkę (b) Es-Dur
 
ETAP II
1)  Partie orkiestrowe
            L. v Beethoven – Uwertura Leonora III – od litery ‘D’ do ‘E’ (solo)
            M. Musorgski – Obrazki z wystawy – Promenada
            M. Musorgski – Obrazki z wystawy – Samuel Goldberg i Szmul
            N. Rimski-Korsakow – Szecherezada – cz. II od litery ‘H’ do ‘L’,
                                                                            cz. IV litery ‘B’-‘E’; ‘Q’-‘R’
            J. Brahms – II symfonia – cz. I od litery ‘H’, od litery ‘M’
            B. Bartok – Koncert na orkiestrę – cz. II t. 90-123, cz. V t. 211-244
            G. Mahler – V symfonia – cz. I – od początku do numeru 14
            P. Czajkowski – IV symfonia – cz. I
 
               
Filharmonia nie zapewnia akompaniatora.
 
2.       Wymagane dokumenty:
-           list motywacyjny oraz CV,
-           oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 
3.       Miejsce i termin złożenia dokumentów:
-           dokumenty proszę składać do dnia 23.10.2020 r. na adres email: kadry@filharmonia.jgora.pl, lub w wersji papierowej na adres: Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 60,
58-500 Jelenia Góra,
-        dokumenty złożone po terminie zostaną zniszczone,
-        dokumenty kandydatów, z którymi Filharmonia nie podpisze umowy o pracę, zostaną zniszczone po dwóch tygodniach od zakończenia rekrutacji.    
 
4.       Materiały do pobrania:
-        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wraz z klauzulą informacyjną.