Ambitna propozycja „Festiwalu muzyki XX wieku” jest wydarzeniem wyjątkowym. Filharmonia Dolnośląska, wiodąca instytucja kulturalna regionu, jest dla melomanów jedynym źródłem kontaktu z muzyką najwyższej próby, która wśród codziennych propozycji kulturalnych dostępnych słuchaczom, jest nieobecna. Wielki cykl koncertowy skoncentrowany na niezwykle wymagającej dla wykonawców i słuchaczy muzyce dwudziestowiecznej jest elementem wpływającym na podniesienie poziomu wykonawczego orkiestry symfonicznej Filharmonii, a także posiada nieocenioną wartość edukacyjną i poznawczą dla melomanów.     

Program drugiego już Festiwalu muzyki XX wieku zawiera utwory pojawiające się w świadomości słuchaczy niezbyt często. Eksponowanie dwudziestowiecznego nurtu koncertowego posiada, obok waloru poznawczego, element edukacyjny. Młodzi melomani, a także uczniowie budują swą świadomość muzyczną dzięki ofercie instytucji filharmonicznej. Skumulowanie dzieł muzyki ubiegłego stulecia w jednym cyklu pozwala na perspektywiczne uszeregowanie zjawisk języka muzycznego i form muzycznych, a także zrozumienie piękna, często niełatwo uchwytnego, zawartego w utworach kompozytorów XX wieku.

Głównym nurtem Festiwalu będzie cykl symfoniczny, który będzie realizowany w Sali Koncertowej im. Stefana Strahla w Jeleniej Górze w dniach: 09.10.2015 r., 16.10.2015 r. 05.11.2015 r. (koncert w ramach Filharmonii Młodych), 06.11.2015 r., 20.11.2015 r. W koncertach zaprezentujemy XX wieczne  dzieła należące do: Henryka Mikołaja Góreckiego i jego syna Mikołaja Góreckiego, Miłosza Magina, Mieczysława Karłowicza, Manuela Maria Ponce, Maurice Ravela, Claude Debissego czy Sergiusza Rachmaninowa. Realizatorami kolejnej edycji będą wybitni artyści tj. dyrygenci: Tomasz Bugaj, Wojciech Rodek (dwa koncerty), Tomasz Chmiel oraz soliści: Waldemar Gromolak, Karol Respondek,  Anna Górecka, Krzysztof Książek, Marcin Wolak oraz Chór Kameralny Collegium Musicum Jelenia Góra.

Realizacja poprzedniej edycji Festiwalu udowodniła, iż Festiwal ten jest niezwykle potrzebny, a zainteresowanie i reakcja słuchaczy biorących udział w koncertach świadczy o konieczności prezentacji w programach filharmonicznych pozycji wartościowych i wymagających, a często nieznanych i nowych.

 

II Festiwal Muzyki XX wieku

 

09.10.2015
Wojciech Rodek
– dyrygent
Karol Respondek – klarnet
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Dolnośląskiej
***
Claude Debussy – Morze – szkice symfoniczne
Miłosz Magin – Koncert na klarnet, smyczki i kotły
Ottorino Respighi Fontanny rzymskie

 

16.10.2015

Wojciech Rodek – dyrygent
Waldemar Gromolak – gitara
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Dolnośląskiej
Dominika Łukasiewicz
– prowadzenie
***

Anatolij Konstantynowicz Liadow – Poematy symfoniczne:
Baba Jaga
op. 56, Zaczarowane jezioro op. 62, Kikimora op. 63
Manuel Maria Ponce
– Concierto del Sur na gitarę i orkiestrę
Mieczysław Karłowicz
– Powracające fale op. 9

 

05.11.2015
FILHARMONIA MŁODYCH – PIEŚŃ PATROTYCZNA W MUZYCE POLSKIEJ
Tomasz Chmiel – dyrygent
Marcin Wolak – baryton
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Dolnośląskiej

 

06.11.2015

Tomasz Chmiel – dyrygent
Krzysztof Książek – fortepian
Marcin Wolak – baryton
Chór Kameralny Collegium Musicum Jelenia Góra
Franciszek Kosch – przygotowanie chóru
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Dolnośląskiej
***

W programie:
Fryderyk Chopin
– I Koncert fortepianowy e-moll op. 11
oraz pieśni patrotyczne:
Rota, Maszerują strzelcy, Rozszumiały się wierzby, Witaj majowa jutrzenko, Przybyli ułani, Czerwone Maki, Bywaj dziewczę zdrowe, Rozkwitały pąki, Marsz Konfederatów Barskich, O mój rozmarynie, Warszawskie Dzieci pójdziemy w bój, Wojenko, wojenko, Pierwsza brygada

 

20.11.2015

Tomasz Bugaj – dyrygent
Anna Górecka – fortepian
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Dolnośląskiej
***
Henryk Mikołaj Górecki – Koncert klawesynowy w wersji na fortepian
Mikołaj Górecki Capriccio na fortepian i orkiestrę smyczkową
Henryk Mikołaj GóreckiTrzy utwory w dawnym stylu
Maurice RavelPavana dla zmarłej infantki
Maurice Ravel – Rapsodia hiszpańska

 

Dofinansowano z Budżetu Województwa Dolnośląskiego