Audycja umuzykalniająca dla szkoły podstawowej „Muzyka – szaleństwo i pasja” oraz „Raz i dwa i… czyli o zwierzu, co tańczyć nie umiał”

140,00 cena z VAT

Bogata w informacje dotyczące funkcji i różnego rodzaju zmian w muzyce i tańcu na przestrzeni wieków. Audycja okraszona demonstracją i opisem instrumentów muzycznych.

Dostęp przez 30 dni do Audycji umuzykalniającej dla szkoły podstawowej w dwóch wersjach wiekowych. Audycja zrealizowana w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.