Opis alternatywny Galerie/Galerie z koncertów/2018.01.12 Romantyczni klasycy/romantyczni_klasycy018.jpg

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze

ogłasza przesłuchanie na stanowisko:

 

muzyk orkiestrowy – skrzypce tutti

 

 
Przesłuchanie konkursowe wyznacza się na dzień 13.06.2018 r. na godz. 12.00
w siedzibie Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.
 
1. Program przesłuchań:
 
ETAP I
1) J. S. Bach – Suity i Partity – dwie kontrastujące części
2) W.A. Mozart – Wybrany koncert skrzypcowy: G-Dur (KV216), D-Dur (KV218) lub A-Dur    
    (KV219) – Część pierwsza z kadencją
3) Utwór o charakterze wirtuozowskim
 
ETAP II
1)  Partie orkiestrowe:
            W. A. Mozart – Symfonia Es-Dur KV 543, część czwarta do t.42
            R. Schumann – II symfonia, część druga do t. 56
            J. Brahms – I symfonia, część druga do t.38
            R. Strauss – Don Juan, do t. 64
            S. Prokofiev – Symfonia klasyczna, część pierwsza do litery ‘G’
            D. Szostakowicz – V symfonia, część IV do t.41
           
Filharmonia nie zapewnia akompaniatora.
               
2. Wymagane dokumenty:
    - list motywacyjny oraz CV,
    - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 
3. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
    - dokumenty proszę składać do dnia 08.06.2018r. na adres email: kadry@filharmonia.jgora.pl, lub w wersji papierowej na adres: Filharmonia Dolnośląska w      Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 60, 58-500 Jelenia Góra,
    - dokumenty złożone po terminie zostaną zniszczone,
    - dokumenty kandydatów, z którymi Filharmonia nie podpisze umowy o pracę, zostaną zniszczone po dwóch tygodniach od zakończenia rekrutacji.