I skrzypce

Bartłomiej Tełewiak – koncertmistrz orkiestry
Natalia Wysocka – z-ca koncertmistrza
Ewa Antosik
Marta Czekańska
Ewa Gołubińska
Marta Honczar
Joanna Kamińska
Mirosław Kisiołek
Jerzy Maksymow
Irina Movlian-Cichoń
Ewa Rajkowska-Raksa
Łukasz Ślubowski

II skrzypce

Jacek Marcinów - głos prowadzący
Karol Bartoszewicz - zastępca
Karolina Bartoszek
Rosana Burdzy
Wojciech Hryniewicz
Grzegorz Kisiołek
Andrzej Kowzan
Eliza Kucharska
Beata Stelmach-Kuchnia
Małgorzata Szulc-Śledzik

altówki

Anna Piwowarczyk – głos prowadzący
Agata Juryś – zastępca
Bożena Janik
Teresa Kisiołek
Barbara Pukalska
Agnieszka Urbanek
Bożena Wasiucionek

wiolonczele

Roman Samostrokov – koncertmistrz
Maciej Kolendo – zastępca
Małgorzata Golian
Maria Koralewska
Beata Kościelna-Mendyka
Zuzanna Siepietowska
Krzysztof Wisiorek

kontrabasy

Łukasz Madej – głos prowadzący
Tomasz Pierzchniak / Mateusz Filip – zastępca
Kazimierz Cyna
Tomasz Iwanek
Krzysztof Kucharski


flety


Marta Fender-Kolendo – kierownik sekcji
Zuzanna Niedźwiecka
Edward Sytianko

oboje

Aneta Kolendo – kierownik sekcji
Joanna Leszczyńska-Kołodziej
Łukasz Wilczura

klarnety
Andrzej Zwarycz – kierownik sekcji
Bartosz Kolendo / Łukasz Szajewski
Witold Pelc

fagoty
Tomasz Suchowierzch – kierownik sekcji
Ryszard Krupa
Joanna Liszka

waltornie
Marcin Rajkowski – kierownik sekcji
Marek Flieger
Alicja Klepczuk / Marta Sowińska
Małgorzata Suchowierzch

trąbki
Paweł Juryś – kierownik sekcji
Seweryn Wróbel
Grzegorz Krause / Agata Hadasik

puzony
Patryk Popiołek – kierownik sekcji
Mateusz Mendyka
Artur Nowak

perkusje
Tomasz Kujawa – kierownik sekcji
Tomasz Galicki
Grzegorz Szymański / Jakub Bogdanowicz

inspektor orkiestry
Tomasz Suchowierzch

bibliotekarz
Marek Popis

prelegent
Joanna Moryc

obsługa sceny
Tomasz Jurczyk 
Łukasz Przybyła