I skrzypce

Bartłomiej Tełewiak – koncertmistrz orkiestry
Natalia Wysocka – z-ca koncertmistrza
Ewa Antosik
Marta Czekańska
Ewa Gołubińska
Marta Jędruch
Joanna Kamińska
Mirosław Kisiołek
Jerzy Maksymow
Irina Movlian-Cichoń
Ewa Rajkowska-Raksa
Łukasz Ślubowski


II skrzypce

Jacek Marcinów - głos prowadzący
Karol Bartoszewicz - zastępca
Wojciech Hryniewicz
Grzegorz Kisiołek
Andrzej Kowzan
Eliza Kucharska
Beata Stelmach-Kuchnia
Małgorzata Szulc-Śledzik


altówki

Anna Piwowarczyk – głos prowadzący
Agata Juryś – zastępca
Bożena Janik
Teresa Kisiołek
Barbara Pukalska
Agnieszka Urbanek
Bożena Wasiucionek


wiolonczele

Roman Samostrokov – koncertmistrz
Maciej Kolendo – zastępca
Małgorzata Golian
Maria Koralewska
Beata Kościelna
Konrad Kożuszek
Zuzanna Siepietowska
Krzysztof Wisiorekkontrabasy

Łukasz Madej – głos prowadzący
Mateusz Filip – zastępca
Kazimierz Cyna
Tomasz Iwanek
Krzysztof Kucharski
Tomasz Pierzchniak
 


flety


Marta Fender-Kolendo – kierownik sekcji
Zuzanna Niedźwiecka
Edward Sytianko

oboje

Aneta Kolendo – kierownik sekcji
Joanna Leszczyńska-Kołodziej
Łukasz Wilczura


klarnety
Andrzej Zwarycz – kierownik sekcji
Bartosz Kolendo
Witold Pelc
Łukasz Szajewskifagoty
Tomasz Suchowierzch – kierownik sekcji
Ryszard Krupa
Joanna Liszka


waltornie
Marcin Rajkowski – kierownik sekcji
Marek Flieger
Michał Kanawka
Alicja Klepczuk
Małgorzata Suchowierzchtrąbki

Paweł Juryś – kierownik sekcji
Seweryn Wróbel
Grzegorz Krause

puzony
Patryk Popiołek – kierownik sekcji
Wojciech Fijak
Artur Nowak
Mendyka Mateusz
perkusje

Tomasz Kujawa – kierownik sekcji
Tomasz Galicki
Grzegorz Szymański
Jakub Bogdanowicz
inspektor orkiestry
Tomasz Suchowierzch

bibliotekarz
Marek Popis

prelegent
Joanna Moryc

obsługa sceny
Tomasz Jurczyk 
Dariusz Golian