Opis alternatywny Galerie/Galerie z koncertów/2018.05.18 Koncert Nadzwyczajny/koncert_nadzwyczajny0023.jpg

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze
ogłasza przesłuchanie na stanowiska:
 
- solista w grupie skrzypiec
- muzyk orkiestrowy

Przesłuchanie konkursowe wyznacza się na dzień 18.02.2019 roku na godz. 13.00
w siedzibie Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.
 1. Program przesłuchań:
 
ETAP I
1) J. S. Bach – Sonaty i Partity – dwie kontrastujące części
2) W.A. Mozart – Wybrany koncert skrzypcowy: G-Dur (KV216), D-Dur (KV218) lub A-Dur    
     (KV219) – Część pierwsza z kadencją
3) Utwór o charakterze wirtuozowskim
 
ETAP II
1)  Partie orkiestrowe
            W. A. Mozart – Symfonia Es-Dur KV 543, część czwarta do t.42
            R. Schumann – II symfonia, część druga do t. 56
            J. Brahms – I symfonia, część druga do t.38
            R. Strauss – Don Juan, do t. 64
            S. Prokofiev – Symfonia klasyczna, część pierwsza do litery ‘G’
            D. Szostakowicz – V symfonia, część IV do t.41
               
Filharmonia nie zapewnia akompaniatora.
 
2. Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny oraz CV,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 
3. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
-  dokumenty proszę składać do dnia 13.02.2019 r. na adres email: kadry@filharmonia.jgora.pl, lub w wersji papierowej na adres: Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 60, 58-500 Jelenia Góra,
- dokumenty złożone po terminie zostaną zniszczone,
- dokumenty kandydatów, z którymi Filharmonia nie podpisze umowy o pracę, zostaną zniszczone po dwóch tygodniach od zakończenia rekrutacji.           
 
4. Materiały do pobrania:
- nuty materiałów orkiestrowych dostępne na stronie imslp.org;
- partia V symfonii Szostakowicza zostanie udostępniona po zgłoszeniu się kandydata,
 
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz klauzula informacyjna.


Dokumenty dostępne są pod linkiem: dokumenty