Opis alternatywny uzytkownicy/filharmonia@nfinity.pl/bassoon.jpg

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze ogłasza przesłuchanie na stanowisko:

muzyk solista I głos w sekcji fagotów z obowiązkiem gry na kontrafagocie

Przesłuchanie konkursowe wyznacza się na dzień 14.03.2018 roku na godz. 13.00 w siedzibie Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.


1. Program przesłuchań:

ETAP I
1) W.A. Mozart – Koncert B-Dur KV 191, część pierwsza i druga z kadencjami
2) Utwór o charakterze wirtuozowskim

ETAP II
1) Partie orkiestrowe
W.A. Mozart – Uwertura do opery Wesele Figara
L.v.Beethoven – IV Symfonia B-Dur, część 4.
P.Czajkowski – IV Symfonia, część druga, od t.274
P.Czajkowski – VI Symfonia, część pierwsza, do t.13
N.Rimski-Korsakow – Szecherezada, część druga od t.5 i od t.323
M. Ravel – Koncert fortepianowy G-Dur, część trzecia, partia obu fagotów, od t.4 nr.14
O.Respighi – Trittico Botticeliano, część druga nr.20 do nr.22
M.Ravel – Bolero, od t.41 do nr.3
D.Szostakowicz – IX symfonia, część czwarta od t.10, część piąta do t.27
I. Strawiński – Święto wiosny, Introdukcja

Filharmonia nie zapewnia akompaniatora.

2. Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny oraz CV,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

3. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
- dokumenty proszę składać do dnia 09.03.2018 r. na adres email: kadry@filharmonia.jgora.pl, lub w wersji papierowej na adres: Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 60, 58-500 Jelenia Góra,
- dokumenty złożone po terminie zostaną zniszczone,
- dokumenty kandydatów, którzy negatywnie zdadzą przesłuchanie zostaną zniszczone.