Opis alternatywny Galerie/Orkiestra Sesja/sesja2018005.jpg

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze ogłasza przesłuchanie na stanowisko:
muzyk orkiestrowy w grupie instrumentów smyczkowych z obowiązkiem gry na skrzypcach
- wymiar etatu: pełny etat
 
Przesłuchanie konkursowe wyznacza się na dzień 22.03.2023 roku na godz. 13.30
w siedzibie Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.
Program przesłuchań:
ETAP I
1) J. S. Bach – Sonaty i Partity – dwie kontrastujące części
2) W.A. Mozart – Wybrany koncert skrzypcowy: G-Dur (KV216), D-Dur (KV218) lub A-Dur      (KV219) – Część pierwsza z kadencją
ETAP II
1) Partie orkiestrowe
            W. A. Mozart – Symfonia Es-Dur KV 543, część czwarta do t.42
            R. Schumann – II symfonia, część druga do t. 56
            J. Brahms – I symfonia, część druga do t.38
            R. Strauss – Don Juan, do t. 64
            S. Prokofiev – Symfonia klasyczna, część pierwsza do litery ‘G’
Filharmonia nie zapewnia akompaniatora.
 
I. Wymagane dokumenty:
-  list motywacyjny oraz CV,
-  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
II. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
-  dokumenty proszę składać do dnia 17.03.2023r. na adres email: kadry@filharmonia.jgora.pl,  lub w wersji papierowej na adres: Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 60, 58-500 Jelenia Góra,
-  dokumenty złożone po terminie zostaną zniszczone,
-  dokumenty kandydatów, z którymi Filharmonia nie podpisze umowy o pracę, zostaną zniszczone po dwóch tygodniach od zakończenia rekrutacji.         
III.  Materiały do pobrania:
-  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wraz z klauzulą informacyjną.