Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze
ogłasza przesłuchanie na stanowisko:
 
muzyk solista I głos w sekcji obojów
 
Przesłuchanie konkursowe wyznacza się na dzień 27.02.2024 r. na godz. 11.00 w siedzibie Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.
 
 
1.   Program przesłuchań:
 
1) W. A. Mozart – Koncert C-dur na obój KV. 314, cz.1 z kadencją
 
2)  Partie orkiestrowe:
     L. van Beethoven – III Symfonia Es-dur, część II ( nr 16,17,18,19 )
     J. Brahms – Koncert skrzypcowy D-dur, cześć II ( nr 343 )
     P. Czajkowski – IV Symfonia, część II ( nr 708, 711 )
     B. Bartok – Koncert na orkiestrę, część V ( od początku do taktu 74 )
     G. Rossini – uwertura „La scala di seta”  ( od początku do numeru 3. )
     M. Rimsky – Korsakov – Szeherezada  ( cz. II od A do D, cz. III od A do B,
                                                                       cz. IV od M  do N)
     M. Ravel – La Tombeau de Couperin  ( Prelude do nr 4, Menuet do nr 4 )
 
Filharmonia zapewnia akompaniatora.
             
2.   Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny oraz CV,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów   
  rekrutacji.
 
 
3.   Miejsce i termin złożenia dokumentów:
 
-  dokumenty proszę składać do dnia 21.02.2024 r. na adres email:  
   kadry@filharmonia.jgora.pl lub w wersji papierowej na adres: Filharmonia   
   Dolnośląska w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 60, 58-500 Jelenia Góra,
-  dokumenty złożone po terminie zostaną zniszczone,
-   dokumenty kandydatów, z którymi Filharmonia nie podpisze umowy o pracę, zostaną   
    zniszczone po dwóch tygodniach od zakończenia rekrutacji.
 
 
4.   Materiały do pobrania:
           
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów   
  rekrutacji wraz z klauzula informacyjną,
-  materiały nutowe.