Opis alternatywny Galerie/Orkiestra Sesja/sesja2018005.jpg

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze
ogłasza przesłuchanie na stanowisko

zastępca koncertmistrza orkiestry

Przesłuchanie konkursowe odbędzie się w poniedziałek, 17 czerwca 2024 roku, o godz. 11:00
w siedzibie Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze


1. Program przesłuchań:

ETAP I
1) Johann Sebastian Bach – Sonaty i Partity, dwie wybrane kontrastujące części.
2) Wolfgang Amadeus Mozart – Wybrany koncert skrzypcowy: G-Dur (KV2 l 6), D-Dur (KV 2l 8) lub A-Dur (KV 2 l 9) – część pierwsza z kadencją.
3) Koncert dziewiętnasto- lub dwudziestowieczny (od L. v. Beethovena do D. Szostakowicza) – część pierwsza z kadencją.

ETAP II
1) Partie orkiestrowe
Ludwig van Beethoven – IX Symfonia d-moll op.125, część II, takty 21-84,
Robert Schumann – II Symfonia C-dur op. 61, część II, od początku do taktu 56,
Richard Strauss – Don Juan op. 20, od początku do taktu 64,
Siergiej Prokofiew – I Symfonia D-dur „Klasyczna” op. 25, część I, od początku do litery G.
2) Partie solowe
Ludwig van Beethoven – Missa solemnis op. 123, Benedictus,
Johannes Brahms – I Symfonia c-moll op. 68, część druga oraz od taktu 90 do końca,
Nikołaj Rimski-Korsakow – Szeherezada op. 35, solo (wszystkie części),
Nikołaj Rimski-Korsakow – Kaprys Hiszpański op. 34, cz. I: Alborada, cz. III: Alborada, cz. IV: Scene e canto gitano,
Piotr Czajkowski – Suita z baletu Jezioro Łabędzie op. 20a, część IV: Scena.

Filharmonia zapewnia akompaniatora

2. Wymagane dokumenty:
1) CV,
2) list motywacyjny,
3) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

3. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
1) dokumenty prosimy przesyłać na adres email: kadry@filharmonia.jgora.pl lub w wersji papierowej na adres: Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 60, 58-500 Jelenia Góra, do dnia 3 czerwca 2024 roku,
2) dokumenty złożone po terminie zostaną zniszczone,
3) dokumenty kandydatów, z którymi filharmonia nie podpisze umowy o pracę, zostaną zniszczone po dwóch tygodniach od zakończenia rekrutacji.

4. Materiały do pobrania:
1) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wraz z klauzulą informacyjną,
2) materiały nutowe.


Filharmonia zastrzega sobie prawo do zaproszenia na przesłuchania wybranych kandydatów.
Kandydat, w przypadku odwołania swojej obecności na przesłuchaniu, zobowiązany jest do poinformowania
Filharmonii drogą mailową, najpóźniej dwa dni przed terminem przesłuchania.