Opis alternatywny Galerie/Orkiestra Sesja/sesja2018006.jpg

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze
ogłasza przesłuchanie na stanowisko

zastępca prowadzącego w grupie altówek
(umowa na zastępstwo)

Przesłuchanie konkursowe odbędzie się w poniedziałek, 17 czerwca 2024 roku, o godz. 14:00
w siedzibie Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze


1.     Program przesłuchań:

ETAP I
1)    Johann Sebastian Bach – Suity wiolonczelowe (BWV 1007-1012), dwie wybrane kontrastujące części.
2)    Pierwsza część koncertu z kadencją, do wyboru:
Carl Stamitz – Koncert altówkowy D-dur op. 1
Franz Anton Hoffmeister – Koncert altówkowy D-dur

ETAP II
1)    Partie orkiestrowe
Ludwig van Beethoven – V Symfonia c-moll op. 67, część II: takty 1-10, 23-37, 49-60, 98-106
Felix Mendelssohn-Bartholdy – Sen nocy letniej op. 61, Scherzo: od taktu 17. do litery D,
Bedřich Smetana – Uwertura do opery Sprzedana narzeczona od początku do litery A,
Dmitrij Szostakowicz – V Symfonia, część I: od numeru 15 do 17,
2)   Partie solowe
Richard Strauss – Don Kichot, od taktu 4. w 14 do 18.
Maurice Ravel – Moja matka gęś M. 60, część V: od 5. taktu w 2 do 4 taktu przed 4.

Filharmonia zapewnia akompaniatora

2.     Wymagane dokumenty:
1)      CV,
2)      list motywacyjny,
3)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

3.     Miejsce i termin złożenia dokumentów:
1)        dokumenty prosimy przesyłać na adres email: kadry@filharmonia.jgora.pl lub w wersji papierowej na adres: Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 60, 58-500 Jelenia Góra, do dnia 3 czerwca 2024 roku,
2)        dokumenty złożone po terminie zostaną zniszczone,
3)        dokumenty kandydatów, z którymi filharmonia nie podpisze umowy o pracę, zostaną zniszczone po dwóch tygodniach od zakończenia rekrutacji.

4.     Materiały do pobrania:
1)        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wraz z klauzulą informacyjną,
2)        materiały nutowe.

Filharmonia zastrzega sobie prawo do zaproszenia na przesłuchania wybranych kandydatów.
Kandydat, w przypadku odwołania swojej obecności na przesłuchaniu, zobowiązany jest do poinformowania
Filharmonii drogą mailową, najpóźniej dwa dni przed terminem przesłuchania.