Klauzule informacyjne przy pobieraniu danych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję co następuje:

1)        Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze z siedzibą w 58-500 Jelenia Góra, ul. Piłsudskiego 60;

2)        W Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze jest powołany Inspektorem ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@filharmonia.jgora.pl;

3)        Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w celu dokonania rezerwacji przed transakcją kupna biletu/ów i ewentualnego wystawienia faktury

4)        Pani/Pana dane będą przekazywane innym odbiorcom:
- Dial.Com24 Sp. z o.o. w celu dokonania rezerwacji w systemie informatycznym i dalszego ewentualnego zakupu bilet/ów
- instytucje finansowe w celu dokonania transakcji płatniczej

5)        Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6)        Pani/Pana dane osobowe będę przechowywane do momentu dokonania zakupu biletu/ów lub anulowania rezerwacji, a w przypadku wystawienia faktury przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego oraz o archiwizowaniu dokumentów.

7)        posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8)        ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;

9)        podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne do dokonania rezerwacji. Niepodanie danych osobowych spowoduje niemożność dokonania rezerwacji;

10)    Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.