Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Dolnośląskiej jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli aktywnego życia kulturalnego regionu i koncertową wizytówką Jeleniej Góry. Działa nieprzerwanie od prawie 60 lat. Założona została w 1964 roku przez Stefana Strahla, który był także jej wieloletnim dyrektorem. Pod jego batutą jeleniogórscy symfonicy odnosili pierwsze, znaczące sukcesy koncertowe. W latach 1990-2016 na czele Filharmonii Dolnośląskiej stała dyrektor Zuzanna Dziedzic, a następnie w latach 2016-2023 dyrektor Tomasz Janczak. Pieczę nad muzyczną działalnością tej ważnej instytucji kultury sprawowali kolejno: Jan Jazownik, Tadeusz Wicherek, Robert Satanowski, Andrzej Chorosiński, Jerzy Swoboda, Mirosław Jacek Błaszczyk, Tomasz Bugaj, Wojciech Rodek, Jerzy Kosek, Szymon Makowski. We wrześniu 2023 roku funkcję Dyrektora Filharmonii Dolnośląskiej objął Marek Wroniszewski, a od lutego 2024 roku funkcję  Zastępcy dyrektora pełni Miłosz Kula.
Zasadniczą część działalności Filharmoników stanowią występy przed jeleniogórską publicznością i wydarzenia muzyczne organizowane we własnej sali koncertowej. Od początku swojego istnienia Orkiestra intensywnie koncertuje, także poza Jelenią Górą. Można ją usłyszeć zarówno w kraju, jak i zagranicą. W swoim dorobku ma koncertowe podróże do Niemiec, Czech, Włoch, Finlandii, Rosji, Szwajcarii, Austrii, Hiszpanii, Francji, Holandii, na Węgry i do Chin.
We wrześniu 2016 roku Orkiestra koncertowała w Ukrainie, gdzie wystąpiła ponownie w 2018 roku. Jeleniogórscy symfonicy grali w znanych salach koncertowych i na prestiżowych festiwalach muzycznych, między innym: Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień, Międzynarodowym Festiwalu Wratislavia Cantans; Międzynarodowym Śląskim Festiwalu Porozumienie; Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Organowej Silesia Sonans; Letnich Festiwalach Muzycznych we Francji oraz Milenium Pace Festiwal w Hiszpanii.


Jej koncerty uświetniają tez oficjalne uroczystości i obchody polskich świąt narodowych – także poza granicami kraju. Orkiestra Filharmonii Dolnośląskiej wykonywała dzieła wielkich, polskich kompozytorów, między innymi: w Teatrze Narodowym Urania na Węgrzech, podczas uroczystości z okazji Święta Konstytucji 3 Maja, przygotowanej przez Ambasadora RP na Węgrzech, z udziałem przedstawicieli korpusu dyplomatycznego całego świata. Orkiestra Filharmonii Dolnośląskiej koncertuje z czołowymi polskimi dyrygentami i solistami, oraz gwiazdami światowych scen muzycznych. Wśród występujących z nią artystów są między innymi: Krzysztof Penderecki, Kazimierz Kord, Mirosław Jacek Błaszczyk, Tomasz Bugaj, Krzesimir Dębski, Agnieszka Duczmal, Stanisław Fijałkowski, Miloš Krejčí, Juozas Domarkas, José Maria Florêncio, Krzysztof Herdzin, Jerzy Maksymiuk, Marek Pijarowski, Jerzy Salwarowski, Tadeusz Strugała, Jerzy Swoboda, Antoni Wit, Daniel Smith Agata Szymczewska, Tadeusz Wojciechowski, Jerzy Artysz, Vadim Brodzki, Kaja Danczowska, Łukasz Długosz, Krzysztof Jabłoński, Krzysztof Jakowicz, Eugen Indić, Andrzej Jasiński, Konstanty Andrzej Kulka, Szymon Krzeszowiec, Roman Lasocki, Ivan Menighetti, Marek Napiórkowski, Wiesław Ochman, Mariusz Patyra, Piotr Paleczny, Piotr Pławner, Jadwiga Rappe, Tomasz Strahl, Wanda Wiłkomirska, Marcin Wyrostek i wielu innych.


Szczególną częścią jej działalności jest współpraca z innymi zespołami orkiestrowymi, głównie niemieckimi. Muzycy połączonych orkiestr Filharmonii Dolnośląskiej i Neue Lausitzer Philharmonie wspólnie wykonywali monumentalne dzieła wielkich klasyków, wymagające rozbudowanego zespołu instrumentalistów. Orkiestra współpracuje także z renomowanymi chórami polskimi i zagranicznymi. Wspaniałe dzieła oratoryjne wykonywała między innymi z chórami: Filharmonii Śląskiej i Węgierskiej Filharmonii Narodowej.
Orkiestra chętnie grywa z młodymi, utalentowanymi muzykami, stojącymi dopiero na progu kariery artystycznej. Poza tradycyjnymi salami koncertowymi występuje też podczas wydarzeń plenerowych. Koncertuje również w świątyniach, wnętrzach wspaniałych zabytków i uczestniczy w spektakularnych przedsięwzięciach estradowych. Orkiestra posiada w swoim repertuarze najcenniejsze dzieła światowej literatury muzycznej, wszystkich epok. Wykonuje utwory wielkich klasyków i dzieła kompozytorów współczesnych. Swojej aktywności nie ogranicza do muzyki poważnej. Śmiało sięga też po inne gatunki muzyczne. Nie stroni od wykonań muzyki rozrywkowej (Orkiestra symfoniczna może! – Republika symfonicznie, Dzień Kobiet z Filharmonią Dolnośląską – gość specjalny Krzysztof Cugowski; Piotr Cugowski symfonicznie), filmowej (Pożegnanie wakacji – koncert muzyki filmowej), teatralnej. Współpracuje także z muzykami jazzowymi. Wspólnie z partnerami zagranicznymi uczestniczy w realizacji znaczących, międzynarodowych projektów kulturalnych, promujących twórczość muzyczną, kulturę narodową i integracyjne wartości działalności artystycznej. Z zaangażowaniem uczestniczy w muzycznych projektach edukacyjnych, wykonując m. in. audycje umuzykalniające dla przedszkoli i szkół, koncerty z cyklu Niedzielne Poranki Muzyczne oraz orkiestrowe programy koncertowe dla dzieci i młodzieży w ramach Filharmonii Młodych.W swoim dorobku ma 7 płyt CD, w tym między innymi IX Symfonię L. van Beethovena, oratorium Eliasz F. Mendelssohna, Pasję wg. Św. Jana J. S. Bacha oraz nagrania wieńczące szczególny projekt, zatytułowany Na styku czterech kultur, promujący bogactwo muzyczne czterech sąsiadujących ze sobą narodów naszego regionu. Pod koniec 2019 roku miało miejsce ostatnie nagranie płyty z udziałem filharmoników jeleniogórskich – ukazał się wówczas krążek z trzema utworami Ludomira Różyckiego. Muzycy Filharmonii Dolnośląskiej koncertują też w licznych zespołach kameralnych.
W 2012 roku Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Dolnośląskiej wzięła udział w wykonaniu opery Faust wg. dramatu J.W. Goethego z muzyką księcia A. H. Radziwiłła. Zorganizowane z olbrzymim rozmachem plenerowe przedsięwzięcie, odbywające się w ramach FESTIVAL DELL ARTE, przyciągnęło kilka tysięcy widzów.
W 2013 roku Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze, za działalność kulturalną o szczególnym znaczeniu dla regionu otrzymała od Samorządu Województwa Dolnośląskiego nagrodę Silesia.

W 2017 roku z inicjatywy Dyrektora Filharmonii Dolnośląskiej Tomasza Janczaka odbyła się I edycja Karkonoskiego Festiwalu Operowego w ramach którego Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Dolnośląskiej wraz z zaproszonymi gośćmi wystawiła operę Straszny dwór Stanisława Moniuszki. W kolejnych latach przed dolnośląską publicznością w ramach tego samego festiwalu zaprezentowane zostały kolejne spektakle: Carmen Georges'a Bizeta (widowisko inscenizowane w 2018 roku); Nabucco Giuseppe Verdiego (w 2019 roku), La Traviata Giuseppe Verdiego (dostępny dla publiczności również online, za pośrednictwem transmisji internetowej na żywo, pierwszy raz w historii Festiwalu, nadawany z siedziby Filharmonii w 2020 roku), Baron cygański Johanna Straussa syna (w 2021 roku), Carmen Georges'a Bizeta (w 2022 roku) oraz Aida Giuseppe Verdiego (w 2023 roku).

W okresie obostrzeń  związanych z pandemią, Muzycy Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Dolnośląskiej nagrywali utwory z własnych domów (w związku z ograniczeniami w przemieszczaniu się i zaleceniami zachowania dystansu społecznego – wynikającymi ze stanu epidemii w Polsce), które jako pierwsze zapoczątkowały tę formę kontaktów z publicznością w dobie pandemii koronawirusa w Polsce w 2020 roku, stając się wzorcem dla innych Instytucji Kultury, szeroko dyskutowanym i docenionym w ogólnopolskich mediach.

Serdecznie Państwa zapraszamy na wydarzenia 60. Sezonu Artystycznego do Filharmonii Dolnośląskiej.