I skrzypce

Bartłomiej Tełewiak – koncertmistrz orkiestry
Miłosz Wieliński – zastępca koncertmistrza
Ewa Antosik
Marta Czekańska
Ewa Gołubińska
Marta Honczar
Joanna Kamińska
Irina Movlian-Cichoń
Ewa Rajkowska-Raksa
Łukasz Ślubowski
Natalia Wysocka

II skrzypce

Jacek Marcinów - głos prowadzący
Karol Bartoszewicz - zastępca
Roksana Burdzy
Wojciech Hryniewicz
Grzegorz Kisiołek
Andrzej Kowzan
Eliza Kucharska
Jerzy Maksymow
Beata Stelmach-Kuchnia
Małgorzata Szulc-Śledzik

altówki

Anna Piwowarczyk / Alicja Ciszek - głos prowadzący
Eryka Pszczółka-Michałowska - zastępca
Bożena Janik
Teresa Kisiołek
Barbara Pukalska
Bożena Wasiucionek
Agata Juryś 
Agnieszka Piotrowska

wiolonczele

Baran Maciej – koncertmistrz wiolonczel i kontrabasów
Maciej Kolendo – zastępca koncertmistrza
Małgorzata Golian
Maria Koralewska
Beata Kościelna-Mendyka
Zuzanna Siepietowska
Krzysztof Wisiorek
Zuzanna Grzelak

kontrabasy

Łukasz Madej – głos prowadzący
Mateusz Filip – zastępca
Tomasz Iwanek
Aleksandra Jaworska
flety


Marta Fender-Kolendo – kierownik sekcji
Zuzanna Wilczura / Danuta Stawiarz
Edward Sytianko

oboje

Aneta Kolendo – kierownik sekcji
Joanna Leszczyńska-Kołodziej
Martyna Jankowska 

klarnety
Witold Pelc
Bartosz Kolendo
Mateusz Rot

fagoty
Tomasz Suchowierzch – kierownik sekcji
Ryszard Krupa
Joanna Liszka

waltornie
Marcin Rajkowski – kierownik sekcji
Marek Flieger
Alicja Klepczuk 
Małgorzata Suchowierzch
Paweł Kubielas

trąbki
Paweł Juryś – kierownik sekcji
Seweryn Wróbel
Jerzy Swianiewicz 

puzony
Patryk Popiołek – kierownik sekcji
Mateusz Mendyka
Artur Nowak

perkusje
Tomasz Kujawa – kierownik sekcji
Tomasz Galicki
Jakub Bogdanowicz

inspektor orkiestry
Patryk Popiołek

bibliotekarz
Marek Popis

prelegent
Joanna Moryc

obsługa sceny
Tomasz Jurczyk 
Paweł Kosyk