I skrzypce

Bartłomiej Tełewiak – koncertmistrz orkiestry
Miłosz Wieliński – zastępca koncertmistrza
Ewa Antosik
Marta Czekańska
Ewa Gołubińska
Emilia Herbowska
Marta Honczar
Joanna Kamińska
Jerzy Maksymow
Irina Movlian-Cichoń
Ewa Rajkowska-Raksa
Łukasz Ślubowski
Natalia Wysocka

II skrzypce

Jacek Marcinów - głos prowadzący
Karol Bartoszewicz - zastępca
Roksana Burdzy
Wojciech Hryniewicz
Grzegorz Kisiołek
Andrzej Kowzan
Eliza Kucharska
Beata Stelmach-Kuchnia
Małgorzata Szulc-Śledzik

altówki

Anna Piwowarczyk - głos prowadzący
Alicja Ciszek - zastępca 
Bożena Janik 
Agata Juryś
Teresa Kisiołek 
Agnieszka Predel
Barbara Pukalska 
Bożena Wasiucionek  

wiolonczele

Maciej Baran - koncertmistrz wiolonczel i kontrabasów
Maciej Kolendo - zastępca
Monika Butryn 
Małgorzata Golian 
Zuzanna Grzelak 
Maria Koralewska 
Beata Kościelna-Mendyka 
Zuzanna Siepietowska 
Krzysztof Wisiorek 

kontrabasy

Łukasz Madej – głos prowadzący
Mateusz Filip – zastępca
Tomasz Iwanek
Aleksandra Jaworska
flety


Marta Fender-Kolendo – kierownik sekcji
Zuzanna Wilczura
Anna Zioło


oboje

Aneta Kolendo – kierownik sekcji
Martyna Jankowska / Patrycja Lipińska
Joanna Leszczyńska-Kołodziej

klarnety
Bartosz Kolendo - kierownik sekcji
Witold Pelc 
Mateusz Rot  

fagoty
Tomasz Suchowierzch – kierownik sekcji
Ryszard Krupa
Joanna Liszka

waltornie
Marcin Rajkowski – kierownik sekcji
Marek Flieger
Alicja Klepczuk 
Małgorzata Suchowierzch
Paweł Kubielas

trąbki
Paweł Juryś – kierownik sekcji
Seweryn Wróbel
Jerzy Swianiewicz 

puzony
Patryk Popiołek – kierownik sekcji
Mateusz Mendyka
Artur Nowak

perkusje
Tomasz Kujawa – kierownik sekcji
Tomasz Galicki
Jakub Bogdanowicz

inspektor orkiestry
Patryk Popiołek

bibliotekarz
Marek Popis

prelegent
Joanna Moryc
Joanna Szabla 

obsługa sceny
Tomasz Jurczyk 
Paweł Kosyk