Opis alternatywny .i/files/27944.jpg

W roku 2016 Euroregion Nysa obchodził 25-lecie. Z tego powodu Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa zaplanowało specjalną galę jubileuszową w dniu 03.03.2017 o godzinie 17:00 w Sali Koncertowej im. Stefana Strahla w Filharmoniii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze. O godz. 19.00 odbędzie się uroczysty międzynarodowy koncert będący podsumowaniem Polsko-Czeskich Warsztatów Muzycznych „25 lat Euroregionu Nysa“.

Dzieci z obu chórów „Złote Nutki” oraz „DPS Vrabčáci” przygotowują się przez cały luty do koncertu podczas wewnętrznych warsztatów, które są prowadzone jednocześnie po polskiej stronie w Szkole Podstawowej nr 2 w Jeleniej Górze  i czeskiej stronie w Teatrze w Jabloncu przez koordynatorów z Polski i Czech.

Warsztaty są płaszczyzną wzajemnej współpracy około 80 dzieci, które mają możliwość poznania kultury swoich sąsiadów.  Głównym celem jest zarówno organizacja warsztatów muzycznych dla dzieci w Polsce i Czechach jak i rozwój artystyczny dzieci i młodzieży z pogranicza polsko – czeskiego, a pośrednio chcemy zachęcić naszych sąsiadów, aby częściej odwiedzali nasz region i liczymy, że wzrośnie zainteresowanie korzystaniem z bogatej oferty wydarzeń kulturalnych proponowanych przez większe i mniejsze miejscowości.

Teatr w Jabloncu nad Nysą jako Partner projektu został wybrany ze względu na długoletnią i solidną współpracę z naszą instytucją. Ważne jest również to, iż utwory ćwiczone na warsztatach oraz wykonywane podczas koncertu zostały stworzone przez kompozytorów z naszego regionu i odnoszą się bezpośrednio do niego.