Opis alternatywny uzytkownicy/pawel.urbanek@filharmonia.jgora.pl/plakat_mistrzowie_20171.jpg

  Mistrzowie batuty i młodzi wirtuozi wiolinistyki  - to kontynuacja corocznych cykli koncertów poświęconych wykonawstwu solistycznemu. Rok 2017 w Jeleniej Górze oddany jest wiolinistyce, gdzie młodzi artyści w towarzystwie Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Dolnośląskiej będą wykonywać dzieła międzynarodowych kompozytorów. Koncerty poprowadzi muzykolog i krytyk muzyczny Elżbieta M. Terlega. Współpraca została nawiązana z wybitnymi dyrygentami oraz młodymi, profesjonalnymi wirtuozami skrzypiec, wiolonczeli, doświadczonymi już występami estradowymi.

  Projekt obejmuje 9 koncertów w którym wystąpili: znakomici dyrygenci jak prof. Tadeusz Wojciechowski, prof. Jerzy Kosek, Michael Meissner i prof. Marek Pijarowski, Mieczysław Gawroński, Paweł Kotla, prof. Zygmunt Rychert, prof. Czesław Grabowski oraz prof. Antoni Wit. Solistami tych koncertów byli: Jan Czaja (wiolonczela), Jarosław Nadrzycki (skrzypce), Roman Samostrokov (wiolonczela), Jeremy Findlay, Sara Dragan (skrzypce), Dorota Graca (skrzypce), Celina Kotz (skrzypce), Anna Malesza (skrzypce) oraz Amelia Maszońska (skrzypce).

  Celem koncertów jest przedstawienie odbiorcom współczesnego podejścia artystów do koncertów skrzypcowych i wiolonczelowych oraz stworzenie warunków do rozwijania  doświadczenia estradowego młodych solistów wiolinistyki, jak również stworzenie komfortowych warunków odbioru i edukacji dla słuchaczy. Cykl koncertów skoncentrowany jest na niezwykle wymagającej dla wykonawców muzyce poprzez różnorodny program posiada nieocenioną wartość edukacyjną i poznawczą dla melomanów.

  Projekt jest realizowany za pomocą środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Programu - Muzyka oraz Budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.