Opis alternatywny uzytkownicy/pawel.urbanek@filharmonia.jgora.pl/remont_foto.jpg

Zadanie pn. Remont wraz z zakupem urządzeń technicznych i środków trwałych w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze

realizowane z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  - Infrastruktura kultury.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

   Dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.