Zadanie pn. Remonty, modernizacja i zakupy w Filharmonii Dolnośląskiej realizowane z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Infrastruktura kultury.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego. 


 
Dofinansowano ze środków Budżetu Samorządu Województwa DolnośląskiegoDziałania projektowe poprawią stan infrastruktury wewnętrznej podnosząc jej atrakcyjność. Zaplanowany jest remont wraz z pracami budowlanymi 3 pomieszczeń tj. pokoi gościnnych z łazienkami i  pomieszczenia socjalnego wraz z zakupem wyposażenia.

Kolejne działania projektowe związane są z modernizacją systemu monitoringu wizyjnego oraz modernizacją systemu inspicjenckiego wraz z systemem nasłuchu z sal koncertowych do garderób i orkiestronu.

Zakupione zostaną także urządzenia biurowe tj. kserokopiarka wielofunkcyjna i zestawy komputerowe z oprogramowaniem.