Zadanie pn. „Zakup wyposażenia w Filharmonii Dolnośląskiej” realizowane jest z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rozwój infrastruktury kultury priorytet Infrastruktura kultury.

W ramach projektu zaplanowano wymianę oraz zakup brakujących instrumentów muzycznych, a także zakup mikrofonów, urządzeń wzmacniających i konwertujących audio oraz komplet akcesoriów. Planujemy także zakup oraz montaż elementów i urządzeń umożliwiających podwieszenie zestawów głośnikowych zakupionych w roku 2015.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dofinansowano ze środków Budżetu Województwa Dolnośląskiego.